B 28 Forslag til folketingsbeslutning om dansk militært bidrag til FN’s fredsbevarende operation MINUSMA i Mali.
Udvalg: Forsvarsudvalget
Samling: 2013-14
Status: 2. beh/Vedtaget

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 04-12-2013
1. behandlet/henvist til udvalg 10-12-2013
Betænkning afgivet 17-12-2013
2. behandlet/vedtaget 19-12-2013
Ministerområde:
Udenrigsministeriet
Resumé:
Med folketingsbeslutningen giver Folketinget sit samtykke til, at et dansk militært bidrag stilles til rådighed for FN's fredsbevarende operation MINUSMA i Mali. Der er tale om et stabsofficersbidrag fra primo 2014 på kontinuerlig basis samt et C-130J-transportfly (Hercules) med mandskab i op til 5 måneder fra den 1. februar 2014.

Størrelsen af C-130J-bidragets mandskab vil blive tilpasset missionens behov. Det danske flybidrag forventes at være på op til 60 personer. Bidraget vil bestå af besætninger, logistikere, teknikere, sikkerhedspersonel og et administrativt støtteelement. Hertil kommer et antal forbindelsesofficerer.
Afstemning:
Vedtaget 106 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget