Forespørgsel til justitsministeren om den eskalerende bandekonflikt.
Af Peter Skaarup (DF) m.fl.
(Anmeldelse 20.03.2013).
Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om 4-årsfristen i den lægelige videreuddannelse.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Anmeldelse 20.03.2013).
Forslag til lov om ændring af regionsloven og lov om kommunernes styrelse. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om adgang til at budgettere med generelle reserver).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).
(Fremsættelse 10.01.2013. 1. behandling 25.01.2013. Betænkning 14.03.2013. 2. behandling 19.03.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om en analyse af reglerne om kommunal deponering.
Af Jacob Jensen (V), Morten Marinus (DF), Leif Mikkelsen (LA) og Mike Legarth (KF).
(Fremsættelse 11.12.2012. 1. behandling 29.01.2013. Betænkning 14.03.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om medicinsk udstyr. (Styrkelse af markedsovervågningen m.v. af medicinsk udstyr).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 28.11.2012. 1. behandling 06.12.2012. Betænkning 19.03.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser. (Saglighedskrav, påbud om ophør m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 28.11.2012. 1. behandling 06.12.2012. Betænkning 19.03.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og sundhedsloven. (Midlertidig autorisationsfratagelse ved manglende medvirken ved tilsyn og mulighed for Sundhedsstyrelsen for at stille sundhedsmæssige krav til behandlingssteders virksomhed).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 28.11.2012. 1. behandling 06.12.2012. Betænkning 19.03.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger. (Krav om udpegning af virksomhedsansvarlige tandlæger, afvisning af virksomhedsansvarlige læger eller tandlæger, fratagelse af retten til at virke som virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 28.11.2012. 1. behandling 06.12.2012. Betænkning 19.03.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder. (Præcisering af anvendelsesområdet, hvad angår psykisk arbejdsmiljø og overførelse af reglerne om certifikat til lov om arbejdsmiljø m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 10.01.2013. 1. behandling 17.01.2013. Betænkning 27.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven, lov om sygedagpenge og barselloven. (Digital kommunikation om tilskudsordninger m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 30.01.2013. 1. behandling 05.02.2013. Betænkning 20.03.2013. Ændringsforslag nr. 3 af 22.03.2013 uden for betænkning af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)).
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Nye muligheder i landdistrikterne for erhverv og helårsboliger, ændring af regler om planlægning i kystområder og til butiksformål, ophævelse af tilvejebringelses- og tilslutningspligt til fællesantenneanlæg og opsætning af panelantenner og teknikskabe i landzone).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 07.02.2013. 1. behandling 21.02.2013. Betænkning 20.03.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning, lov om vandløb og lov om forpligtende kommunale samarbejder og om ophævelse af lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. (Forenklet indberetning af tilsynsresultater ang. vandforsyningsanlæg, brugerbetaling ved administration af offentlige pumpelag og ophævelse af kvalitetsstyringsloven m.v.).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 20.03.2013).
Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. (Tilbud om en integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge m.v.)
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 20.03.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Forbud mod fremme af terrorisme i programvirksomhed m.v.).
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 13.03.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om loft over forældrebetaling i skolefritidsordninger.
Af Rosa Lund (EL) og Lars Dohn (EL).
(Fremsættelse 21.02.2013).
Forespørgsel til ministeren for ligestilling og kirke om forholdet mellem stat og kirke.
Af Christian Langballe (DF) m.fl.
(Anmeldelse 20.02.2013. Fremme 22.02.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0