L 112 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder.
(Præcisering af anvendelsesområdet, hvad angår psykisk arbejdsmiljø og overførelse af reglerne om certifikat til lov om arbejdsmiljø m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 10-01-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 17-01-2013
Betænkning afgivet 27-02-2013
2. behandlet/direkte til 3. behandling 02-04-2013
3. behandlet, vedtaget 04-04-2013
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Med loven præciseres det, at arbejdsmiljøloven omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøloven indeholder i § 1 en formålsbestemmelse, hvorefter det med loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. § 1 blev indført med arbejdsmiljøloven i 1975 og er ikke blevet ændret siden. Det fremgår af bemærkningerne fra 1975 til § 1, at loven omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Da der ikke bør være tvivl om, at loven skal forstås således, foreslås det præciseret direkte i lovteksten. Loven samler endvidere certifikatreglerne i arbejdsmiljølovgivningen og gennemfører mindre justeringer af arbejdsmiljøcertifikatordningen.

Loven udmønter det ene af de tre initiativer, som beskæftigelsesministeren lancerede i august 2012 om en styrket indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø.
Afstemning:
Vedtaget 103 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF) 5 stemmer imod forslaget (LA) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget