Forespørgsel til skatteministeren om grænsehandel.
Af Dennis Flydtkjær (DF) m.fl.
(Anmeldelse 11.10.2012. Fremme 23.10.2012. Forhandling 22.11.2012. Forslag til vedtagelse nr. V 9 af Thomas Jensen (S), Nadeem Farooq (RV), Jesper Petersen (SF) og Frank Aaen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 10 af Dennis Flydtkjær (DF), Torsten Schack Pedersen (V) og Mike Legarth (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 11 af Ole Birk Olesen (LA)).
Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Kina.
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 16.11.2012. Betænkning 20.11.2012. 2. behandling 22.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste. (Nyordning af Statens Istjeneste og indførelse af beredskab for isbrydning i danske farvande).
Af forsvarsministeren (Nick Hækkerup).
(Fremsættelse 26.10.2012. Omtrykt. 1. behandling 02.11.2012. Betænkning 22.11.2012).
Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 14.11.2012).
Forslag til lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 16.11.2012).
Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., afskrivningsloven og forskellige andre love. (Ophævelse af andelsbeskatningen, forhøjelse af visse lønsumsafgiftssatser, nedsættelse af afskrivningssatsen for store vindmøller, inddragelse af CO2-kvoter under CFC-beskatningen, forhøjelse af afgiften af kaskoforsikringer for lystfartøjer m.v.)
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 16.11.2012).
Forslag til lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love. (Ophævelse af fedtafgiftsloven, nedsættelse af elvarmeafgiften, lempeligere beskatning af udenlandsk indkomst, forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af personfradraget m.v. – Afgifts- og konkurrencepakken).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 16.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. (Betaling for registrering af køretøjer og justering af godtgørelsen af registreringsafgift ved eksport af køretøjer).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 16.11.2012).
Forslag til lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 16.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, individuel aftale om mentorsstøtte og midlertidig sænkelse af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 16.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Forhøjelse af virksomhedernes finansieringsbidrag ved forsikringsordningen for mindre, private arbejsgivere).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 16.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden. (Ændring af udvidelse af fondens formål m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 16.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Ret til seniorjob til medlemmer, der er født i perioden fra 1. juli 1955 til og med 31. december 1957).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 16.11.2012).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0