L 78 Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
(Ret til seniorjob til medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957).
Af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 16-11-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 27-11-2012
Betænkning afgivet 14-12-2012
2. behandlet/henvist til udvalg 17-12-2012
Tillægsbetænkning afgivet 17-12-2012
3. behandlet, vedtaget 19-12-2012
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Loven skal indføre en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart fik udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen, og som derved mistede retten til seniorjob.
Loven indeholder følgende elementer:
– Bevarelse af retten til seniorjob for medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957, og som har opbrugt eller opbruger retten til dagpenge i perioden fra den 1. januar 2012 til og med den 30. juni 2013, uanset forhøjelsen af efterlønsalderen.
– Fastsættelse af regler for at beregne efterlønssatsen for medlemmer, der har været berettiget til seniorjob i mere end 5 år.

Loven udmønter en del af aftalen af finansloven for 2013, som regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) har indgået med Enhedslisten.
Afstemning:
Vedtaget 99 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL) 10 stemmer imod forslaget (LA, KF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget