L 31 Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.
(Private sygehuse, klinikker og speciallægepraksissers medfinansiering af patientskadeerstatningsordningen, vederlag og befordringsgodtgørelse til Forbrugerrådets og Danske Patienters repræsentanter i tandlægenævnene m.v.).
Af: Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag (SF)
Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 10-10-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 01-11-2012
Betænkning afgivet 27-11-2012
2. behandlet/direkte til 3. behandling 04-12-2012
3. behandlet, vedtaget 06-12-2012
Ministerområde:
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Resumé:
Loven indebærer, at private sygehuse, klinikker og speciallægepraksisser selv skal finansiere de skader, som sker. Det gælder i det omfang, undersøgelser, behandlinger m.v. betales af borgeren selv eller af en sundhedsforsikring eller vedrører det udvidede frie sygehusvalg. Behandlinger m.v., der udføres af speciallæger som en ydelse efter sundhedslovens § 64, stk. 1-3 (sygesikringsydelser), er fortsat omfattet af regionernes erstatningspligt.
Afstemning:
Vedtaget 99 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL) 5 stemmer imod forslaget (LA) 5 stemmer hverken for eller imod forslaget (KF)