L 17 Forslag til lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love.
(Indførelse af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i det øverste ledelsesorgan og for afrapportering herom).
Af: Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF)
Udvalg: Ligestillingsudvalget
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Tidsplan

Fremsat 03-10-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 23-10-2012
Frist for spørgsmål 08-11-2012
Frist for svar 19-11-2012
Politisk drøftelse 22-11-2012
Frist for politiske bem. og ÆF 26-11-2012
Betænkning afgivet 28-11-2012
2. behandlet/direkte til 3. behandling 13-12-2012
3. behandlet, vedtaget 14-12-2012