Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU) Alm. del
Samling: 2012-13

Bilag 225

Henvendelse af 19/3-13 fra Susanne Bølling og Eva Theilgaard Jacobsen vedr. elektromagnetiske felter/stråling (EMF/EMR)
Emne: sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Filer

Dokumentdato: 19-03-2013
Modtaget: 19-03-2013
Omdelt: 20-03-2013

Henvendelse af 19/3-13 fra Susanne Bølling og Eva Theilgaard Jacobsen vedr. elektromagnetiske felter/stråling (EMF/EMR)

Materiale.pdf
Html-version
Titel
SUU, Alm.del - 2012-13 - Spørgsmål 498: Spm. om ministeren vil forholde sig til problemstillingen om, at eksponering for elektromagnetiske felter (EMF) kan forårsage neurologiske/neuropsykologiske skader, til ministeren for sundhed og forebyggelse 22.03.2013
SUU, Alm.del - 2012-13 - Spørgsmål 499: Spm. om, hvordan andre lande forholder sig til problemstillingen omkring elektromagnetiske felters sundhedsskadelige virkninger, til ministeren for sundhed og forebyggelse 22.03.2013
SUU, Alm.del - 2012-13 - Spørgsmål 500: Spm. om ministeren vil redegøre for WHO’s holdning til EMF-relaterede helbredsproblemer, til ministeren for sundhed og forebyggelse 22.03.2013
SUU, Alm.del - 2012-13 - Spørgsmål 501: Spm. om vejledning til læger om diagnosticering, forebyggelse og behandling af sundhedsskader forårsaget af radiofrekvent stråling fra trådløse teknologier, til ministeren for sundhed og forebyggelse 22.03.2013
SUU, Alm.del - 2012-13 - Foreløbigt svar på spørgsmål 498: Spm. om ministeren vil forholde sig til problemstillingen om, at eksponering for elektromagnetiske felter (EMF) kan forårsage neurologiske/neuropsykologiske skader, til ministeren for sundhed og forebyggelse 05.04.2013
SUU, Alm.del - 2012-13 - Foreløbigt svar på spørgsmål 499: Spm. om, hvordan andre lande forholder sig til problemstillingen omkring elektromagnetiske felters sundhedsskadelige virkninger, til ministeren for sundhed og forebyggelse 05.04.2013
SUU, Alm.del - 2012-13 - Foreløbigt svar på spørgsmål 500: Spm. om ministeren vil redegøre for WHO’s holdning til EMF-relaterede helbredsproblemer, til ministeren for sundhed og forebyggelse 05.04.2013
SUU, Alm.del - 2012-13 - Foreløbigt svar på spørgsmål 501: Spm. om vejledning til læger om diagnosticering, forebyggelse og behandling af sundhedsskader forårsaget af radiofrekvent stråling fra trådløse teknologier, til ministeren for sundhed og forebyggelse 05.04.2013
SUU, Alm.del - 2012-13 - Bilag 263: Referat fra Susanne Bølling og Eva Theilgaard Jacobsen foretræde den 19 marts 2013 vedr. elektromagnetiske felter/stråling. 25.04.2013