Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2012-13

Spørgsmål 262

Er ministeren enig i beregningerne fra Dansk Industri, der viser, at det vil koste 1,7 mia. kr. i 2015 og 1,5 mia. kr. i 2020 at annullere den planlagte kørselsafgift på lastbiler (beløb angivet som skønnet provenueffekt efter tilbageløb og adfærd), jf. faktaark om "Mere konkurrencedygtige afgifter" i Dansk Industris konkurrenceevnepakke af 4. februar 2013?
Dato: 06-02-2013
Status: Endeligt besvaret
Emne: administration

Endeligt svar

Dokumentdato: 21-02-2013
Modtaget: 21-02-2013
Omdelt: 21-02-2013

SAU alm. del - svar på spm. 262 om ministeren er enig i beregningerne fra Dansk Industri, der viser, at det vil koste 1,7 mia. kr. i 2015 og 1,5 mia. kr. i 2020 at annullere den planlagte kørselsafgift på lastbiler, fra skatteministeren

Svar SAU 262.doc
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 06-02-2013
Modtaget: 06-02-2013
Omdelt: 06-02-2013

Spm. om ministeren er enig i beregningerne fra Dansk Industri, der viser, at det vil koste 1,7 mia. kr. i 2015 og 1,5 mia. kr. i 2020 at annullere den planlagte kørselsafgift på lastbiler, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version