L 159 Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lov om folkeskolen og sundhedsloven.
(Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere, for så vidt angår anmeldelse af flytning, ansøgning om plads i dagtilbud, indskrivning i folkeskole og skolefritidsordning samt ansøgning om sundhedskort og EU-sygesikringskort).
Af: Finansminister Bjarne Corydon (S)
Udvalg: Kommunaludvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Lovforslag som fremsat

Fremsat: 13-04-2012

Fremsat: 13-04-2012

Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren (Bjarne Corydon)

20111_l159_som_fremsat.pdf
Html-version