L 159 Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lov om folkeskolen og sundhedsloven.
(Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere, for så vidt angår anmeldelse af flytning, ansøgning om plads i dagtilbud, indskrivning i folkeskole og skolefritidsordning samt ansøgning om sundhedskort og EU-sygesikringskort).
Af: Finansminister Bjarne Corydon (S)
Udvalg: Kommunaludvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 13-04-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 26-04-2012
Betænkning afgivet 30-05-2012
2. behandlet/direkte til 3. behandling 06-06-2012
3. behandlet, vedtaget 12-06-2012
Ministerområde:
Finansministeriet
Resumé:
Loven indfører krav om, at borgere fra slutningen af 2012 skal anvende digitale selvbetjeningsløsninger på udvalgte områder, når de henvender sig til det offentlige. Loven skal ses i forlængelse af regeringens målsætning om, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015. Målsætningen fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011.
Loven træder i kraft den 1. december 2012. Loven gælder ansøgninger, anmeldelser og indberetninger m.v., der indgives den 1. december 2012 og senere.
Afstemning:
Vedtaget 100 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF) 8 stemmer imod forslaget (EL) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0