L 159 Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lov om folkeskolen og sundhedsloven.
(Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere, for så vidt angår anmeldelse af flytning, ansøgning om plads i dagtilbud, indskrivning i folkeskole og skolefritidsordning samt ansøgning om sundhedskort og EU-sygesikringskort).
Af: Finansminister Bjarne Corydon (S)
Udvalg: Kommunaludvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 13-04-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 26-04-2012
Betænkning afgivet 30-05-2012
2. behandlet/direkte til 3. behandling 06-06-2012
3. behandlet, vedtaget 12-06-2012
Ministerområde:
Finansministeriet
Resumé:
Loven indfører krav om, at borgere fra slutningen af 2012 skal anvende digitale selvbetjeningsløsninger på udvalgte områder, når de henvender sig til det offentlige. Loven skal ses i forlængelse af regeringens målsætning om, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015. Målsætningen fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011.
Loven træder i kraft den 1. december 2012. Loven gælder ansøgninger, anmeldelser og indberetninger m.v., der indgives den 1. december 2012 og senere.
Afstemning:
Vedtaget 100 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF) 8 stemmer imod forslaget (EL) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget