L 104 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love.
(Ny balance i reglerne om ægtefællesammenføring, gebyr, fravigelse af persondatalovens § 7, stk. 8, i visse sager i forbindelse med overgang til elektronisk sagsbehandling, repræsentationsaftaler i medfør af visumkodeksen m.v.).
Af: Justitsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 02-03-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 20-03-2012
Betænkning afgivet 02-05-2012
2. behandlet/direkte til 3. behandling 03-05-2012
3. behandlet, vedtaget 08-05-2012
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Loven ophæver pointsystemet for ægtefællesammenføring og tilbagefører 24-års-reglen til den form, som reglen havde, før pointsystemet blev indført. I forlængelse heraf tilbageføres tilknytningskravet til det, der var gældende, før pointsystemet blev indført. Endvidere ændrer man 28-års-reglen om, hvilke personer der er undtaget fra tilknytningskravet, således at der i stedet skal gælde en 26-års-regel. Herudover vil opholdstilladelse som ægtefællesammenført normalt blive betinget af en bestået danskprøve.
Loven nedsætter endvidere den økonomiske sikkerhed, som en herboende ægtefælle skal stille i forbindelse med en ansøgning om ægtefællesammenføring til kr. 50.000.
Afstemning:
Vedtaget 62 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL, LA) 46 stemmer imod forslaget (V, DF, KF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget