L 104 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love.
(Ny balance i reglerne om ægtefællesammenføring, gebyr, fravigelse af persondatalovens § 7, stk. 8, i visse sager i forbindelse med overgang til elektronisk sagsbehandling, repræsentationsaftaler i medfør af visumkodeksen m.v.).
Af: Justitsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 02-03-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 20-03-2012
Betænkning afgivet 02-05-2012
2. behandlet/direkte til 3. behandling 03-05-2012
3. behandlet, vedtaget 08-05-2012
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Loven ophæver pointsystemet for ægtefællesammenføring og tilbagefører 24-års-reglen til den form, som reglen havde, før pointsystemet blev indført. I forlængelse heraf tilbageføres tilknytningskravet til det, der var gældende, før pointsystemet blev indført. Endvidere ændrer man 28-års-reglen om, hvilke personer der er undtaget fra tilknytningskravet, således at der i stedet skal gælde en 26-års-regel. Herudover vil opholdstilladelse som ægtefællesammenført normalt blive betinget af en bestået danskprøve.
Loven nedsætter endvidere den økonomiske sikkerhed, som en herboende ægtefælle skal stille i forbindelse med en ansøgning om ægtefællesammenføring til kr. 50.000.
Afstemning:
Vedtaget 62 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL, LA) 46 stemmer imod forslaget (V, DF, KF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0