L 187 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., integrationsloven og forskellige andre love.
(Skærpet kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser, sanktioner for uberettiget modtagelse af ydelser under ophold i udlandet m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V)
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Samling: 2010-11 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 06-04-2011
1. behandlet / henvist til udvalg 12-04-2011
Betænkning afgivet 27-05-2011
2. behandlet/henvist til udvalg 30-05-2011
Tillægsbetænkning afgivet 31-05-2011
3. behandlet, vedtaget 01-06-2011
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Lovforslaget var led i finanslovaftalen for 2011, hvor der blev der indgået aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om at styrke indsatsen mod socialt bedrageri. Grundlaget for aftalen var anbefalinger fra det tværministerielle udvalg om bedre kontrol, der blev nedsat som led i finanslovaftalen for 2010. Loven indeholder flere forskellige initiativer. Loven trådte i kraft den 1. juli 2011.
Afstemning:
Vedtaget 58 stemmer for forslaget (V, DF, KF) 7 stemmer imod forslaget (RV, EL) 45 stemmer hverken for eller imod forslaget (S, SF, LA)