Dokumenter Samling 2010-11 (1. samling) lovforslag L 165 Ændringsforslag til 3. behandling
L 165 Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og forskellige andre love.
(»Grøn Vækst«).
Af: Miljøminister Karen Ellemann (V)
Udvalg: Miljø- og Planlægningsudvalget
Samling: 2010-11 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Ændringsforslag til 3. behandling