L 165 Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og forskellige andre love.
(»Grøn Vækst«).
Af: Miljøminister Karen Ellemann (V)
Udvalg: Miljø- og Planlægningsudvalget
Samling: 2010-11 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 04-03-2011
1. behandlet / henvist til udvalg 22-03-2011
Betænkning afgivet 19-05-2011
2. behandlet/direkte til 3. behandling 24-05-2011
3. behandlet, vedtaget 27-05-2011
Ministerområde:
Miljøministeriet
Resumé:
Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) indgik den 16. juni 2009 aftale med Dansk Folkeparti om grøn vækst. Aftalen "Grøn Vækst" indeholdt "Miljø- og Naturplan Danmark frem mod 2020", der skulle sikre bedre miljø og klima og mere natur af høj kvalitet, der skulle være tilgængelig for alle.

Loven indeholder de nødvendige lovændringer på Miljøministeriets område for at gennemføre aftalen "Grøn Vækst", og den indeholder ændringer i naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven, miljømålsloven, kemikalieloven, miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven.

Loven skal ses i sammenhæng med en række ændringer i Fødevareministeriets lovgivning.
Afstemning:
Vedtaget 58 stemmer for forslaget (V, DF, KF) 1 stemmer imod forslaget (LA) 48 stemmer hverken for eller imod forslaget (S, SF, RV, EL)