L 165 Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og forskellige andre love.
(»Grøn Vækst«).
Af: Miljøminister Karen Ellemann (V)
Udvalg: Miljø- og Planlægningsudvalget
Samling: 2010-11 (1. samling)
Status: Stadfæstet

3. behandling

Det næste punkt på dagsordenen er:

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 165:

Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og forskellige andre love. (»Grøn Vækst«).

Af miljøministeren (Karen Ellemann).

(Fremsættelse 04.03.2011. 1. behandling 22.03.2011. Betænkning 19.05.2011. 2. behandling 24.05.2011. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 25.05.2011 til 3. behandling af miljøministeren (Karen Ellemann)).


10:09
Første næstformand
Mogens Lykketoft (S)

Forhandlingen drejer sig i første omgang om de stillede ændringsforslag.

Ønsker nogen at udtale sig?

Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen om ændringsforslaget sluttet, og vi går til afstemning.

10:10
Første næstformand
Mogens Lykketoft (S)

Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nr. 1 af miljøministeren som vedtaget.

Det er vedtaget.

10:10
Første næstformand
Mogens Lykketoft (S)

Forhandlingerne drejer sig herefter om lovforslaget som helhed.

Ønsker nogen at udtale sig? Fru Mette Gjerskov som socialdemokratisk ordfører.

10:10
Ordfører
Mette Gjerskov (S)

Det her er et lovforslag, som gennemfører regeringen og Dansk Folkepartis »Grøn Vækst«, og grunden til, at jeg beder om ordet i dag, er for at forklare vores stemmeafgivning.

Sagen er jo den, at da »Grøn Vækst« blev vedtaget efter forhandlinger i meget snævre kredse i regeringen og Dansk Folkeparti og uden inddragelse af oppositionen og borgerne, konkluderede vi, at der næppe var tale om grøn vækst, men snarere om vissengrøn vækst. Nu må vi konstatere, at der faktisk overhovedet ikke er sket noget grønt i det her, og at der er heller ikke sket nogen vækst, men i det lovforslag, vi står med i dag, er der lidt få ting, der kan være positive, men der er også en lang, lang række ting, som er negative.

Vi vælger derfor at stemme gult i dag, altså undlader at stemme. Dermed siger vi til regeringen, at de der halsløse skattelettelser til landbruget, den manglende indsats i forhold til miljøet, det manglende styr på drikkevandet, forslagets elementer om vandløbslov og miljøbeskyttelseslov, som er dybt bekymrende, hele spørgsmålet om sprøjtefri zoner omkring vandboringer, hvor vi jo klart mener, at man f.eks. skal kunne dyrke økologisk, er en lang række af ting i det her forslag, der gør, at vi i stedet vælger at stemme gult i dag.

10:12
Første næstformand
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren. Så er det hr. Per Clausen som ordfører for Enhedslisten.

10:12
Ordfører
Per Clausen (EL)

Enhedslisten er enig i de generelle betragtninger, som fru Mette Gjerskov kom med, og stemmer af samme grund også gult. Men jeg vil godt fremhæve et enkelt element i det her lovforslag, hvor jeg synes at sagsforløbet og konklusionerne er interessante.

Oprindelig havde man fra regeringens side tænkt sig, at man ville indføre sprøjtefrie randzoner omkring drikkevandsboringer og dér, hvor der er drikkevand. Man havde godt nok gjort det i en utilstrækkelig og temmelig tåbelig form, men man havde dog valgt at nøjes med at forholde sig til det, der er det reelle problem, nemlig pesticider, og altså undgå, at man sprøjtede med pesticider i nærheden af drikkevandsboringer.

Efter et høringssvar fra Landbrug & Fødevarer har man besluttet sig til at udvide kravet, sådan at det nu er blevet til et dyrkningsforbud. Forklaringen på det er jo ikke noget ønske om at lave nogen ekstra beskyttelse af drikkevandet. Nej, forklaringen på det er, at man ønsker at sikre sig, at Landbrug & Fødevarers medlemmer – dem, der ikke er økologiske, vel at mærke – sikres en så stor erstatning som muligt. Derfor udvider man det til at være et forbud mod dyrkning, og så henviser man til to meget interessante ting:

Den ene er, at man siger, at det ikke er muligt at kontrollere, om der anvendes pesticider på disse arealer. Det vil sige, at man siger, at det ikke er muligt at kontrollere, om der dyrkes økologisk eller ej. Det er det selvfølgelig, så derfor burde man jo under alle omstændigheder tillade i hvert fald økologisk dyrkning inden for de arealer, der nu udsættes i de her zoner.

Så siger man også, og det synes jeg jo er helt forrygende, at det simpelt hen driftsøkonomisk ikke kan betale sig at dyrke jord, hvis man ikke kan bruge pesticider. Så har man med den bemærkning da i hvert fald fået gjort det helt klart for de økologer, der driver landbrug i det her land, at de har det ligesom det der med humlebien, der ikke kan flyve, men som flyver alligevel. Det mest forbløffende er selvfølgelig, at økologiske landmænd gennemsnitlig har større indtjening end de landmænd, der bruger pesticider – så det er selvfølgelig det rene vrøvl.

Pointen er altså, at man gennemfører et indgreb på det her område, som er mere omfattende, end det er nødvendigt, og det gør man udelukkende for at sikre, at der er nogle landmænd, der får en større erstatning. Det er jo ikke ret fornuftigt.

Lad mig så tilføje, at man i lovforslaget opererer med nogle i og for sig meget fornuftige ting om at reducere rensningen af vandløb i Danmark, et forslag, som Enhedslisten fremsatte for nogle år siden, og som dengang blev fejet af banen af Venstre og Konservative og Dansk Folkeparti. Det havde man oprindelig taget med i lovforslaget, men når man så læser ministerens omhyggelige redegørelse for, hvordan det forslag og det tiltag skal saboteres i fremtiden, så kan man se, at her har landbrugets organisationer også fået deres vilje.

Så jeg vil sige, at når vi i Enhedslisten fastholder, at vi undlader at stemme til det her lovforslag, er det unægtelig, efter at vi har haft svære overvejelser om, hvorvidt det er forsvarligt, altså om man ikke burde stemme imod. Men vi opretholder altså at undlade at stemme, fordi der trods alt stadig væk – det kan man se i min oprindelige tale ved førstebehandlingen – er enkelte fornuftige elementer i lovforslaget.

10:15
Første næstformand
Mogens Lykketoft (S)

Ønsker flere at udtale sig?

Det er ikke tilfældet, så vi går til afstemning.

10:15
Første næstformand
Mogens Lykketoft (S)

Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse.

Mens medlemmerne finder deres pladser, vil jeg godt bede om, når vi fortsætter med afstemningerne, at der ikke foregår så meget samtale, især ikke så højrøstet samtale, her tæt ved talerstolen.

Der kan stemmes nu.

Afstemningen slutter.

For stemte: 58 (V, DF og KF), imod stemte: 1 (LA), hverken for eller imod stemte: 48 (S, SF, RV og EL).

Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.

Det næste punkt på dagsordenen er:

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 165:

Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og forskellige andre love. (»Grøn Vækst«).

Af miljøministeren (Karen Ellemann).

(Fremsættelse 04.03.2011. 1. behandling 22.03.2011. Betænkning 19.05.2011. 2. behandling 24.05.2011. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 25.05.2011 til 3. behandling af miljøministeren (Karen Ellemann)).


10:09
Første næstformand
Mogens Lykketoft (S)

Forhandlingen drejer sig i første omgang om de stillede ændringsforslag.

Ønsker nogen at udtale sig?

Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen om ændringsforslaget sluttet, og vi går til afstemning.

10:10
Første næstformand
Mogens Lykketoft (S)

Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nr. 1 af miljøministeren som vedtaget.

Det er vedtaget.

10:10
Første næstformand
Mogens Lykketoft (S)

Forhandlingerne drejer sig herefter om lovforslaget som helhed.

Ønsker nogen at udtale sig? Fru Mette Gjerskov som socialdemokratisk ordfører.

10:10
Ordfører
Mette Gjerskov (S)

Det her er et lovforslag, som gennemfører regeringen og Dansk Folkepartis »Grøn Vækst«, og grunden til, at jeg beder om ordet i dag, er for at forklare vores stemmeafgivning.

Sagen er jo den, at da »Grøn Vækst« blev vedtaget efter forhandlinger i meget snævre kredse i regeringen og Dansk Folkeparti og uden inddragelse af oppositionen og borgerne, konkluderede vi, at der næppe var tale om grøn vækst, men snarere om vissengrøn vækst. Nu må vi konstatere, at der faktisk overhovedet ikke er sket noget grønt i det her, og at der er heller ikke sket nogen vækst, men i det lovforslag, vi står med i dag, er der lidt få ting, der kan være positive, men der er også en lang, lang række ting, som er negative.

Vi vælger derfor at stemme gult i dag, altså undlader at stemme. Dermed siger vi til regeringen, at de der halsløse skattelettelser til landbruget, den manglende indsats i forhold til miljøet, det manglende styr på drikkevandet, forslagets elementer om vandløbslov og miljøbeskyttelseslov, som er dybt bekymrende, hele spørgsmålet om sprøjtefri zoner omkring vandboringer, hvor vi jo klart mener, at man f.eks. skal kunne dyrke økologisk, er en lang række af ting i det her forslag, der gør, at vi i stedet vælger at stemme gult i dag.

10:12
Første næstformand
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren. Så er det hr. Per Clausen som ordfører for Enhedslisten.

10:12
Ordfører
Per Clausen (EL)

Enhedslisten er enig i de generelle betragtninger, som fru Mette Gjerskov kom med, og stemmer af samme grund også gult. Men jeg vil godt fremhæve et enkelt element i det her lovforslag, hvor jeg synes at sagsforløbet og konklusionerne er interessante.

Oprindelig havde man fra regeringens side tænkt sig, at man ville indføre sprøjtefrie randzoner omkring drikkevandsboringer og dér, hvor der er drikkevand. Man havde godt nok gjort det i en utilstrækkelig og temmelig tåbelig form, men man havde dog valgt at nøjes med at forholde sig til det, der er det reelle problem, nemlig pesticider, og altså undgå, at man sprøjtede med pesticider i nærheden af drikkevandsboringer.

Efter et høringssvar fra Landbrug & Fødevarer har man besluttet sig til at udvide kravet, sådan at det nu er blevet til et dyrkningsforbud. Forklaringen på det er jo ikke noget ønske om at lave nogen ekstra beskyttelse af drikkevandet. Nej, forklaringen på det er, at man ønsker at sikre sig, at Landbrug & Fødevarers medlemmer – dem, der ikke er økologiske, vel at mærke – sikres en så stor erstatning som muligt. Derfor udvider man det til at være et forbud mod dyrkning, og så henviser man til to meget interessante ting:

Den ene er, at man siger, at det ikke er muligt at kontrollere, om der anvendes pesticider på disse arealer. Det vil sige, at man siger, at det ikke er muligt at kontrollere, om der dyrkes økologisk eller ej. Det er det selvfølgelig, så derfor burde man jo under alle omstændigheder tillade i hvert fald økologisk dyrkning inden for de arealer, der nu udsættes i de her zoner.

Så siger man også, og det synes jeg jo er helt forrygende, at det simpelt hen driftsøkonomisk ikke kan betale sig at dyrke jord, hvis man ikke kan bruge pesticider. Så har man med den bemærkning da i hvert fald fået gjort det helt klart for de økologer, der driver landbrug i det her land, at de har det ligesom det der med humlebien, der ikke kan flyve, men som flyver alligevel. Det mest forbløffende er selvfølgelig, at økologiske landmænd gennemsnitlig har større indtjening end de landmænd, der bruger pesticider – så det er selvfølgelig det rene vrøvl.

Pointen er altså, at man gennemfører et indgreb på det her område, som er mere omfattende, end det er nødvendigt, og det gør man udelukkende for at sikre, at der er nogle landmænd, der får en større erstatning. Det er jo ikke ret fornuftigt.

Lad mig så tilføje, at man i lovforslaget opererer med nogle i og for sig meget fornuftige ting om at reducere rensningen af vandløb i Danmark, et forslag, som Enhedslisten fremsatte for nogle år siden, og som dengang blev fejet af banen af Venstre og Konservative og Dansk Folkeparti. Det havde man oprindelig taget med i lovforslaget, men når man så læser ministerens omhyggelige redegørelse for, hvordan det forslag og det tiltag skal saboteres i fremtiden, så kan man se, at her har landbrugets organisationer også fået deres vilje.

Så jeg vil sige, at når vi i Enhedslisten fastholder, at vi undlader at stemme til det her lovforslag, er det unægtelig, efter at vi har haft svære overvejelser om, hvorvidt det er forsvarligt, altså om man ikke burde stemme imod. Men vi opretholder altså at undlade at stemme, fordi der trods alt stadig væk – det kan man se i min oprindelige tale ved førstebehandlingen – er enkelte fornuftige elementer i lovforslaget.

10:15
Første næstformand
Mogens Lykketoft (S)

Ønsker flere at udtale sig?

Det er ikke tilfældet, så vi går til afstemning.

10:15
Første næstformand
Mogens Lykketoft (S)

Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse.

Mens medlemmerne finder deres pladser, vil jeg godt bede om, når vi fortsætter med afstemningerne, at der ikke foregår så meget samtale, især ikke så højrøstet samtale, her tæt ved talerstolen.

Der kan stemmes nu.

Afstemningen slutter.

For stemte: 58 (V, DF og KF), imod stemte: 1 (LA), hverken for eller imod stemte: 48 (S, SF, RV og EL).

Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.

10:09
Første næstformand
Mogens Lykketoft (S)
10:10
Første næstformand
Mogens Lykketoft (S)
10:10
Første næstformand
Mogens Lykketoft (S)
10:10
Ordfører
Mette Gjerskov (S)
10:12
Første næstformand
Mogens Lykketoft (S)
10:12
Ordfører
Per Clausen (EL)
10:15
Første næstformand
Mogens Lykketoft (S)
10:15
Første næstformand
Mogens Lykketoft (S)

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0