L 165 Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og forskellige andre love.
(»Grøn Vækst«).
Af: Miljøminister Karen Ellemann (V)
Udvalg: Miljø- og Planlægningsudvalget
Samling: 2010-11 (1. samling)
Status: Stadfæstet

2. behandling

Det næste punkt på dagsordenen er:

10) 2. behandling af lovforslag nr. L 165:

Forslag til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven, miljømålsloven, kemikalieloven, miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven. (Grøn Vækst).

Af miljøministeren (Karen Ellemann).

(Fremsættelse 04.03.2011. 1. behandling 22.03.2011. Betænkning 19.05.2011).


13:09
Formanden
Thor Pedersen (V)

Der er ingen, der beder om ordet, og så er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning.

13:10
Formanden
Thor Pedersen (V)

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1-6, tiltrådt af et flertal (V, DF og KF)?

De er vedtaget.

Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling.

Det næste punkt på dagsordenen er:

10) 2. behandling af lovforslag nr. L 165:

Forslag til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven, miljømålsloven, kemikalieloven, miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven. (Grøn Vækst).

Af miljøministeren (Karen Ellemann).

(Fremsættelse 04.03.2011. 1. behandling 22.03.2011. Betænkning 19.05.2011).


13:09
Formanden
Thor Pedersen (V)

Der er ingen, der beder om ordet, og så er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning.

13:10
Formanden
Thor Pedersen (V)

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1-6, tiltrådt af et flertal (V, DF og KF)?

De er vedtaget.

Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling.

13:09
Formanden
Thor Pedersen (V)
13:10
Formanden
Thor Pedersen (V)