L 212 Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven.
(Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.).
Af: Socialminister Benedikte Kiær
Udvalg: Socialudvalget
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 23-04-2010
1. behandlet / henvist til udvalg 27-04-2010
Betænkning afgivet 27-05-2010
2. behandlet/direkte til 3. behandling 01-06-2010
3. behandlet, vedtaget 04-06-2010
Ministerområde:
Socialministeriet
Resumé:
Loven indebærer, at alle børn i daginstitutioner skal have et sundt frokostmåltid. Forældrene kan dog beslutte at fravælge frokostmåltidet på baggrund af en beslutning i forældrebestyrelsen.
Forældre med børn i daginstitutioner, der har fravalgt den kommunale frokostordning, får mulighed for at etablere en forældrearrangeret frokostordning, hvor forældrene betaler den fulde udgift til frokosten. Den maksimale forældrebetalingsandel nedsættes til 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter for en plads i dagtilbud, og herudover kan forældrene maksimalt betale kommunens budgetterede udgift til frokostmåltidet. Lovforslaget udmøntede aftalen "Fleksibilitet i ordningen om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner" mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Loven trådte i kraft den 1. januar 2011.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 59 stemmer (V, DF, KF og LA, Pia Christmas-Møller (UFG)) mod 45 (S, SF og EL); 6 (RV og Christian H. Hansen (UFG)) stemte hverken for eller imod.