L 163 Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven.
(Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde, båndpligt, aflivning af hunde, der skambider, midlertidig frakendelse af retten til at have med dyr at gøre m.v.).
Af: Justitsminister Lars Barfoed (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 17-03-2010
1. behandlet / henvist til udvalg 15-04-2010
Betænkning afgivet 01-06-2010
2. behandlet/henvist til udvalg 03-06-2010
Tillægsbetænkning afgivet 03-06-2010
3. behandlet, vedtaget 04-06-2010
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Med loven indføres et forbud mod at besidde og avle 13 angivne hunderacer samt krydsninger, hvori disse racer indgår. Loven trådte i kraft den 1. juli 2010. Der etableres en overgangsordning, så personer, der ved lovforslagets fremsættelse besidder hunde omfattet af forbuddet, fortsat kan besidde disse. Hundene må dog ikke overdrages og skal på steder, hvortil der er offentlig adgang, altid føres i bånd og være iført forsvarlig lukket mundkurv. Endvidere etableres en udfasningsordning for personer, der på tidspunktet for lovforslagets fremsættelse har etableret avl med hunde omfattet af forbuddet. Disse personer vil kunne fortsætte deres virksomhed indtil den 30. juni 2015, men vil efter lovens ikrafttræden ikke kunne afsætte de forbudte hunde til købere i Danmark. Endvidere indeholder loven bl.a. båndpligt og forlag om, at mærknings- og registreringsalderen for hunde nedsættes fra 4 måneder til 8 uger.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 56 stemmer (V, DF og KF, Pia Christmas-Møller (UFG)) mod 4 (EL og LA, Christian H. Hansen (UFG)); 48 (S, SF og RV) stemte hverken for eller imod.