B 199 Forslag til folketingsbeslutning om at give selvmordstruede ret til behandling.
Udvalg: Sundhedsudvalget
Samling: 2009-10
Status: Forkastet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 06-04-2010
1. behandlet/henvist til udvalg 04-05-2010
Betænkning afgivet 02-06-2010
2. behandlet/forkastet 04-06-2010
Ministerområde:
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Resumé:
Ifølge forslaget pålagdes regeringen inden udgangen af 2010 at fremsætte lovforslag, der sikrede en behandlingsret for personer, der havde forsøgt at begå selvmord, så alle, som kom i kontakt med sundhedsvæsenet efter et selvmordsforsøg, fik tilbud om relevant, opsøgende og ledsagende behandling inden for 48 timer efter henvendelsen til sundhedsvæsenet.
Afstemning:
Forslaget til folketingsbeslutning forkastedes med 23 stemmer for (SF, RV og EL). 59 (V, DF, KF, LA og Pia Christmas Møller (UFG)) stemte imod; 27 (S) stemte hverken for eller imod. Jens Peter Vernersen (S) stemte ved en fejl for forslaget. Han skulle have stemt hverken for eller imod.