Beslutningsforslag

Din søgning gav 250 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Forslagsstillere Samling
B 250 Betænkning og indstilling fra Udvalget for Forretningsordenen om Folketingets samtykke i henhold til grundlovens § 57 (vedrørende Jesper Langballe). 2009-10
B 249 Forslag til folketingsbeslutning om fordeling af elever og fastsættelse af kapacitet på gymnasierne. Nanna Westerby (SF), Ole Sohn (SF), Christine Antorini (S), Per Husted (S), Kim Mortensen (S), Marianne Jelved (RV), Anne Marie Geisler Andersen (RV), Margrethe Vestager (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) 2009-10
B 248 Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til Statsregnskabet for finansåret 2008 2009-10
B 247 Forslag til folketingsbeslutning om sikring af mindre pensionskonti. Orla Hav (S), Yildiz Akdogan (S), Jens Christian Lund (S) 2009-10
B 246 Forslag til folketingsbeslutning om fritagelse for modregning i kontanthjælp ved udbetaling af erstatning for kritisk sygdom. Özlem Sara Cekic (SF), Eigil Andersen (SF), Karsten Hønge (SF), Ole Sohn (SF) 2009-10
B 245 Forslag til folketingsbeslutning om effektiv lettelse af erhvervslivets administrative byrder. Colette L. Brix (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Tina Petersen (DF), Peter Skaarup (DF) 2009-10
B 244 Forslag til folketingsbeslutning om krav om alkolås i samtlige biler. Magnus Heunicke (S), Poul Andersen (S), Benny Engelbrecht (S), Jens Christian Lund (S) 2009-10
B 243 Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for kommunale sikkerhedskrav til lastbilkørsel i byerne. 2009-10
B 242 Forslag til folketingsbeslutning om ændringerne af reglerne for tilladelser, til erhvervsmæssig personbefordring. Magnus Heunicke (S), Klaus Hækkerup (udpeget af S) (S), Jens Christian Lund (S) 2009-10
B 241 Forslag til folketingsbeslutning om sikring mod forældelse af erstatning til ofre for sundheds-skadelige påvirkninger. Torben Hansen (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Leif Lahn Jensen (S), Bjarne Laustsen (S), Anne-Marie Meldgaard (S), Lone Møller (S), Julie Rademacher (S) 2009-10
B 240 Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af straffeloven. Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Marlene Harpsøe (DF), Pia Kjærsgaard (DF) 2009-10
B 239 Forslag til folketingsbeslutning om, at elselskaber, der lukker for strømmen til en husstand, skal underrette de sociale myndigheder. Flemming Bonne (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Ole Sohn (SF) 2009-10
B 238 Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile. Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Skaarup (DF) 2009-10
B 237 Forslag til folketingsbeslutning om voldsramte udenlandske kvinder. Henrik Dam Kristensen (S), Karen J. Klint (S), Maja Panduro (S), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Astrid Krag (SF), Ole Sohn (SF), Marianne Jelved (RV), Margrethe Vestager (RV), Morten Østergaard (RV), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) 2009-10
B 236 Forslag til folketingsbeslutning om dna-registrering. Marlene Harpsøe (DF), Liselott Blixt (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Skaarup (DF) 2009-10
B 235 Forslag til folketingsbeslutning om en retvisende betegnelse for neutralmarineret kød. Benny Engelbrecht (S), Bjarne Laustsen (S) 2009-10
B 234 Forslag til folketingsbeslutning om etablering af et program til fremme af teknologiudvikling af bølgekraft. Ole Vagn Christensen (S), Mette Gjerskov (S), Per Husted (S), Ole Hækkerup (S), Jens Christian Lund (S), Kim Mortensen (S) 2009-10
B 233 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et antidiskriminationscenter. Astrid Krag (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Ole Sohn (SF), Karen J. Klint (S), Henrik Dam Kristensen (S), Maja Panduro (S) 2009-10
B 232 Forslag til folketingsbeslutning om en bæredygtig skovpolitik. Mette Gjerskov (S), Torben Hansen (S), Flemming Møller Mortensen (S), Ida Auken (SF), Steen Gade (SF), Bente Dahl (RV), Margrethe Vestager (RV), Per Clausen (EL) 2009-10
B 231 Forslag til folketingsbeslutning om fremtidssikring af kolonihaver. Mette Gjerskov (S), Benny Engelbrecht (S), Torben Hansen (S), Per Husted (S), Flemming Møller Mortensen (S) 2009-10
B 230 Forslag til folketingsbeslutning om yderligere fredning og bedre beskyttelse af Tøndermarskens unikke naturværdier. Mette Gjerskov (S), Ole Vagn Christensen (S), Benny Engelbrecht (S), Torben Hansen (S), Per Husted (S), Flemming Møller Mortensen (S) 2009-10
B 229 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester. Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Astrid Krag (SF), Ole Sohn (SF) 2009-10
B 228 Forslag til folketingsbeslutning om sammenhængende varmeplaner på fjernvarmeområdet. Ole Vagn Christensen (S), Mette Gjerskov (S), Per Husted (S), Ole Hækkerup (S), Jens Christian Lund (S), Kim Mortensen (S) 2009-10
B 227 Forslag til folketingsbeslutning om en national handlingsplan for udnyttelsen af Danmarks geotermiske potentiale i varmeforsyningen. Ole Hækkerup (S), Ole Vagn Christensen (S), Mette Gjerskov (S), Per Husted (S), Jens Christian Lund (S), Kim Mortensen (S), Anne Grete Holmsgaard (SF), Ida Auken (SF) 2009-10
B 226 Forslag til folketingsbeslutning om en strategi for grøn varmeforsyning inden 2035. Anne Grete Holmsgaard (SF), Ole Hækkerup (S), Margrethe Vestager (RV), Per Clausen (EL) 2009-10
Din søgning gav 250 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200