L 133 Forslag til forældreansvarslov.
Af: Familie- og forbrugerminister Carina Christensen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2006-07
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 31-01-2007
1. behandlet / henvist til udvalg 20-02-2007
Betænkning afgivet 26-04-2007
2. behandlet/direkte til 3. behandling 08-05-2007
3. behandlet, vedtaget 10-05-2007
Ministerområde:
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
Resumé:
Loven indebærer en gennemgribende revision af reglerne om forældremyndighed og samvær.
Et grundlæggende princip i loven er, at alle afgørelser skal træffes efter, hvad der er bedst for barnet. Loven bygger på, at et barn har ret til to forældre. Udgangspunktet er, at forældrene har fælles forældremyndighed, også efter en samlivsophævelse. Alle børn skal inddrages i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær. Med loven understreges, at det er barnet, der har ret til samvær. En forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, skal orienteres om og have adgang til at deltage i de generelle sociale aktiviteter på skoler og i institutioner. Der kan i særlige tilfælde fastsættes samvær for barnet med andre end dets forældre.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 106 stemmer.