Dokumenter Samling 2006-07 lovforslag L 110 Forhandling (2. behandling)
L 110 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove.
(Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v.).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2006-07
Status: Delt

2. behandling

Den næste sag på dagsordenen var:
4) Anden behandling af lovforslag nr. L 110:
Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove. (Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v.). Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsat 13/12 2006. Første behandling 26/1 2007. Betænkning 21/3 2007).

Der var stillet 37 ændringsforslag i betænkningen. Uden for betænkningen var der ikke stillet ændringsforslag.

Lovforslaget og ændringsforslagene sattes til forhandling under et.

Forhandling

14.05
Ordfører
Poul Erik Christensen (RV)

Det Radikale Venstre har stillet et ændringsforslag til L
110. Ændringsforslaget er stillet for at rette op på det forhold, at fusionerede virksomheder, der betaler forskudsskat, kommer til at betale strafrenter i 2006, på trods af at indbetalingen er sket rettidigt. Dette ændringsforslag er altså ikke en erhvervsmæssig skattelettelse, men blot et ønske om en anstændig behandling af gode danske virksomheder, der fusionerer og betaler deres skat til tiden. Den paradoksale situation opstår, når to fusionerede virksomheders samlede skattebetaling gøres op. Her vil den ene virksomhed få tilbagebetalt sin forskudsskat med et rentetillæg på 1,8 pct., mens den anden virksomhed bliver pålignet en efterbetaling, der renteberegnes med 5,3 pct. Årsagen til denne ekstraskat på ekspanderende danske virksomheder er, at SKATs it-systemer bliver forvirrede, hvis virksomhederne finder på at fusionere eller købe op. Har man hørt noget lignende? Er det ikke gået op for regeringen, at danske virksomheder køber op, vokser, er globale og bliver større og mere konkurrencedygtige?

     Det Radikale Venstre mener ikke, at der skal være en strafskat, fordi virksomheder fusionerer. Det er en ekstremt dårlig undskyldning, at it-systemerne ikke kan håndtere det. Så findes der vel andre måder at håndtere problemet på. Det er for Det Radikale Venstre uforståeligt, at der ikke i udvalgsarbejdet har kunnet findes lydhørhed, så et forvirret it-system ikke skal udskrive en strafrente til danske virksomheder, der køber op, fusionerer eller på anden måde vokser.

Hermed sluttede forhandlingen.

Afstemning

Ændringsforslag nr. 1 om deling af lovforslaget i 2 lovforslag:

A. Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove. (Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v.) omfattende § 1, indledningen og nr. 1, 2, 4-12, 14-22 og 26-30, §§ 2-4, § 5, indledningen og nr. 3 og 5, § 6, indledningen og nr. 1-7 og 10, §§ 7-12, § 13, indledningen og nr. 4, § 14 og § 15, stk. 1-3, 5, 7-10 og 12,

B. Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, aktievancebeskatningsloven, kursgevinstloven og ligningsloven. (Hybride finansieringsinstrumenter, genbeskatning af underskud og selskabers salg af aktier til udstedende selskab m.v.) omfattende § 1, indledningen og nr. 3, 13 og 23-25, § 2, indledningen, § 3, indledningen, § 5, indledningen og nr. 1, 2 og 4, § 6, indledningen og nr. 8 og 9, § 13, indledningen og nr. 1-3, og § 15, stk. 1, 4, 6 og 11,

vedtoges uden afstemning.

Der foretoges dernæst afstemning vedrørende det under A nævnte lovforslag.

Ændringsforslag nr. 2-24 vedtoges uden afstemning.

Ændringsforslag nr. 29 forkastedes, idet 14 stemte for, 96 imod; 3 stemte hverken for eller imod.

Ændringsforslag nr. 26 og 28 betragtedes som bortfaldet efter forkastelsen af ændringsforslag nr. 29.

Ændringsforslag nr. 25, 27 og 30-32 vedtoges uden afstemning.

Lovforslaget overgik derefter til tredje behandling.

Formanden:
Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. (Ophold). Det er vedtaget.

Der foretoges dernæst afstemning vedrørende det under B nævnte lovforslag.

Ændringsforslag nr. 33-37 vedtoges uden afstemning.

Lovforslaget overgik derefter til tredje behandling.

Formanden:
Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. (Ophold). Det er vedtaget.

Den næste sag på dagsordenen var:
4) Anden behandling af lovforslag nr. L 110:
Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove. (Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v.). Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsat 13/12 2006. Første behandling 26/1 2007. Betænkning 21/3 2007).

Der var stillet 37 ændringsforslag i betænkningen. Uden for betænkningen var der ikke stillet ændringsforslag.

Lovforslaget og ændringsforslagene sattes til forhandling under et.

Forhandling

14.05
Ordfører
Poul Erik Christensen (RV)

Det Radikale Venstre har stillet et ændringsforslag til L
110. Ændringsforslaget er stillet for at rette op på det forhold, at fusionerede virksomheder, der betaler forskudsskat, kommer til at betale strafrenter i 2006, på trods af at indbetalingen er sket rettidigt. Dette ændringsforslag er altså ikke en erhvervsmæssig skattelettelse, men blot et ønske om en anstændig behandling af gode danske virksomheder, der fusionerer og betaler deres skat til tiden. Den paradoksale situation opstår, når to fusionerede virksomheders samlede skattebetaling gøres op. Her vil den ene virksomhed få tilbagebetalt sin forskudsskat med et rentetillæg på 1,8 pct., mens den anden virksomhed bliver pålignet en efterbetaling, der renteberegnes med 5,3 pct. Årsagen til denne ekstraskat på ekspanderende danske virksomheder er, at SKATs it-systemer bliver forvirrede, hvis virksomhederne finder på at fusionere eller købe op. Har man hørt noget lignende? Er det ikke gået op for regeringen, at danske virksomheder køber op, vokser, er globale og bliver større og mere konkurrencedygtige?

     Det Radikale Venstre mener ikke, at der skal være en strafskat, fordi virksomheder fusionerer. Det er en ekstremt dårlig undskyldning, at it-systemerne ikke kan håndtere det. Så findes der vel andre måder at håndtere problemet på. Det er for Det Radikale Venstre uforståeligt, at der ikke i udvalgsarbejdet har kunnet findes lydhørhed, så et forvirret it-system ikke skal udskrive en strafrente til danske virksomheder, der køber op, fusionerer eller på anden måde vokser.

Hermed sluttede forhandlingen.

Afstemning

Ændringsforslag nr. 1 om deling af lovforslaget i 2 lovforslag:

A. Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove. (Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v.) omfattende § 1, indledningen og nr. 1, 2, 4-12, 14-22 og 26-30, §§ 2-4, § 5, indledningen og nr. 3 og 5, § 6, indledningen og nr. 1-7 og 10, §§ 7-12, § 13, indledningen og nr. 4, § 14 og § 15, stk. 1-3, 5, 7-10 og 12,

B. Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, aktievancebeskatningsloven, kursgevinstloven og ligningsloven. (Hybride finansieringsinstrumenter, genbeskatning af underskud og selskabers salg af aktier til udstedende selskab m.v.) omfattende § 1, indledningen og nr. 3, 13 og 23-25, § 2, indledningen, § 3, indledningen, § 5, indledningen og nr. 1, 2 og 4, § 6, indledningen og nr. 8 og 9, § 13, indledningen og nr. 1-3, og § 15, stk. 1, 4, 6 og 11,

vedtoges uden afstemning.

Der foretoges dernæst afstemning vedrørende det under A nævnte lovforslag.

Ændringsforslag nr. 2-24 vedtoges uden afstemning.

Ændringsforslag nr. 29 forkastedes, idet 14 stemte for, 96 imod; 3 stemte hverken for eller imod.

Ændringsforslag nr. 26 og 28 betragtedes som bortfaldet efter forkastelsen af ændringsforslag nr. 29.

Ændringsforslag nr. 25, 27 og 30-32 vedtoges uden afstemning.

Lovforslaget overgik derefter til tredje behandling.

Formanden:
Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. (Ophold). Det er vedtaget.

Der foretoges dernæst afstemning vedrørende det under B nævnte lovforslag.

Ændringsforslag nr. 33-37 vedtoges uden afstemning.

Lovforslaget overgik derefter til tredje behandling.

Formanden:
Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. (Ophold). Det er vedtaget.

14.05
Ordfører
Poul Erik Christensen (RV)

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0