L 110 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove.
(Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v.).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2006-07
Status: Delt

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 13-12-2006
1. behandlet / henvist til udvalg 26-01-2007
Betænkning afgivet 21-03-2007
2. behandlet/direkte til 3. behandling 10-04-2007
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Det foreslås med lovforslaget at objektivere reglerne om skattefri omstrukturering af selskaber, således at spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning kan gennemføres skattefrit uden en tilladelse fra SKAT. Forslaget indebærer yderligere, at det i ingen tilfælde kræver tilladelse fra SKAT at gennemføre en skattefri fusion. Forslaget indeholder også en smidiggørelse af de nye sambeskatningsregler. Bl.a. forenkles reglerne for koncerninterne omstruktureringer med deltagelse af nystiftede selskaber og beskatningen af tilskud mellem sambeskattede selskaber fjernes. Derved får koncernerne større fleksibilitet med hensyn til flytning af aktiviteter og kapital mellem koncernens selskaber. Forslaget indeholder desuden en ændring af den nye sømandsbeskatningslov, der gør det muligt for søfolk ombord på kabelskibe at blive omfattet af DIS-ordningen - ligesom det var tilfældet før lovens indførelse i 2005. Endelig foreslås en række justeringer, der har til formål at fjerne uhensigtsmæssigheder i skattelovgivningen. Ved 2. behandling blev lovforslag nr. L 110 delt i to lovforslag (L 110 A og L 110 B). For yderligere oplysninger herom se omtalen af L 110 A og L 110 B.
Oprindeligt forslag:

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0