Ofte stillede spørgsmål

Er der en dresscode i Folketingssalen?

Der er ingen skrevne regler for, hvordan folketingsmedlemmerne skal være klædt i salen.

Er der nogen sinde blevet valgt en løsgænger?

Ja. Det er lykkedes to løsgængere at blive valgt til Folketinget.

Er Folketinget med på Folkemødet på Bornholm 14.-17. juni 2018?

Ja, Folketinget deltager med sit eget telt i Allinge på Folkemødet på Bornholm.

Finansloven - Hvordan bliver den vedtaget?

Finanslovsforslaget for det kommende finansår bliver normalt fremsat i august og skal vedtages inden årets udgang.

Hvad betyder 1. samling og 2. samling?

Folketingsåret deles op i 2 folketingssamlinger, når der har været folketingsvalg. 1. samling er perioden før valgdatoen, 2. samling er resten af folketingsåret efter valgdatoen. Er der ikke folketingsvalg, er en folketingssamling det samme som et folketingsår.

Hvad betyder alm. del?

Alm. del – eller almindelig del – henviser til alle de udvalgsbilag og udvalgsspørgsmål, der ikke har noget at gøre med et lovforslag eller beslutningsforslag.

Hvad betyder det, at et lovforslag bortfalder?

Lovforslag bortfalder automatisk, hvis ikke de er vedtaget ved folketingsårets slutning. Det betyder, at Folketinget ikke længere behandler det.

Hvad er clearingaftaler?

Clearingaftaler sikrer, at det er muligt at gennemføre afstemninger i Folketingssalen, uden at alle medlemmer er til stede.

Hvad er en lovbekendtgørelse?

En lovbekendtgørelse er en administrativ sammenskrivning af en oprindelig hovedlov og de efterfølgende ændringslove.

Hvad er en løsgænger?

En løsgænger er et folketingsmedlem, der ikke tilhører nogen af partigrupperne i Folketinget. En løsgænger har betegnelsen uden for folketingsgrupperne (UFG).

Hvad er et borgerforslag?

Borgerforslag er en ordning, hvor borgere har mulighed for at samle støtte til et politisk initiativ og efterfølgende få fremsat et beslutningsforslag i Folketinget.

Hvad er et samråd?

Samråd er udvalgsmøder, hvor en minister møder op og svarer mundtligt på et samrådsspørgsmål.

Hvad er forskellen på en statsrevisor og en rigsrevisor?

Statsrevisorerne er politisk udpeget af Folketinget. Rigsrevisor er en embedsmand og daglig leder af Rigsrevisionen.

Hvad er forskellen på en udvalgsbetænkning og en kommissionsbetænkning?

Udvalgsbetænkninger er rapporter, der skrives af Folketingets faste udvalg om arbejdet med et bestemt lovforslag eller beslutningsforslag eller en bestemt sag. Kommissionsbetænkninger er rapporter, der skrives af en ekspertgruppe, inden ministeriet skriver et lovforslag.

Hvad er forskellen på et borgerforslag et beslutningsforslag og et lovforslag?

Borgerforslag er et politisk initiativ, som en borger og mindst 3 medstillere samler støtte til. Beslutningsforslag og lovforslag skal fremsættes i Folketinget af et eller flere folketingsmedlemmer eller en minister. Et lovforslag bliver til en lov, når det er vedtaget.

Hvad er forskellen på et lovforslag og et beslutningsforslag?

Et lovforslag, der bliver vedtaget, bliver til en lov. Et beslutningsforslag, der bliver vedtaget, pålægger regeringen en nærmere bestemt handling.

Hvad er forskellen på Folketinget og regeringen?

Folketinget vedtager love, og regeringen administrerer love.

Hvad er forskellen på spørgetimen og spørgetiden?

I spørgetimen om tirsdagen svarer statsministeren på spørgsmål fra partilederne. I spørgetiden om onsdagen svarer ministre på spørgsmål fra alle folketingsmedlemmer.

Hvad er Statsrevisorernes beretninger?

I Statsrevisorernes beretninger undersøger man et bestemt forvaltningsområde i et eller flere ministerier. Statsrevisorerne kommer med ca. 25 beretninger om året til Folketinget.

Hvad koster det at besøge Folketinget?

Det er gratis at besøge Folketinget.

Hvad laver en udvalgsformand?

Udvalgsformanden leder bl.a. udvalgets møder og sørger for at sætte de emner på udvalgets dagsorden, medlemmerne ønsker at tale om i udvalget.

Hvad laver Statsrevisorerne?

Statsrevisorerne overvåger, at skatteborgernes penge bruges, som Folketinget har besluttet, og at forvaltningen er så effektiv som muligt.

Hvad sker der med Folketingets arbejde, når der er udskrevet valg?

Når et folketingsvalg er udskrevet, stopper Folketingets arbejde. Og alle sager, der ikke er færdigbehandlet, bortfalder efter valget.

Hvad sker der med lovforslag, beslutningsforslag og spørgsmål, når der er udskrevet valg?

Forslag og spørgsmål bortfalder, når der er udskrevet folketingsvalg.

Hvad står partiernes bogstaver for?

Partibogstaverne for de ældste partier blev tildelt efter størrelse. De nyere partier har selv har valgt deres. Brugen af bogstavbetegnelserne opstod i starten af 1900-tallet.

Hvem af de nuværende folketingsmedlemmer har siddet længst i Folketinget?

Bertel Haarder fra Venstre er det længstsiddende nuværende folketingsmedlem – han har den højeste anciennitet.

Hvem er ansvarlig for at afholde folketingsvalgene?

Økonomi- og Indenrigsministeriet er den ansvarlige myndighed, når det gælder organisering og afholdelse af valg til Folketinget.

Hvem er det yngste folketingsmedlem?

Yngste medlem af Folketinget efter valget den 18. juni 2015 er Tilde Bork fra Dansk Folkeparti.

Hvem er formand for det enkelte parti?

Du finder partiernes formænd og gruppeledelser her på hjemmesiden.

Hvem er medlem af de enkelte udvalg?

Udvalgsmedlemmerne og udvalgenes fagområder kan du se her på hjemmesiden.

Hvem er ordfører på de forskellige fagområder?

Partierne har en række ordførere på de forskellige politiske fagområder. Du finder ordførerne her på hjemmesiden.

Hvem er regeringens støttepartier?

Støtteparti er ikke et formelt begreb – der er derfor ikke et entydigt svar på spørgsmålet.

Hvem er valgt til Folketinget i mit lokalområde?

Folketingsmedlemmerne vælges i storkredse. Du kan se en liste over, hvem der er valgt i din storkreds.

Hvem har siddet længst i Folketinget nogen sinde?

Klaus Berntsen fra Venstre er det længstsiddende folketingsmedlem nogen sinde.

Hvem kan bede Rigsrevisionen om at undersøge en sag?

Statsrevisorerne kan som de eneste bede rigsrevisoren om at undersøge et forhold, som de ønsker belyst.

Hvem kan stemme til folketingsvalg?

For at have stemmeret til folketingsvalg skal du have dansk statsborgerskab, være fyldt 18 år og have fast bopæl i riget.

Hvem svarer på spørgsmål om EU?

Det gør Folketingets EU-Oplysning – både på telefon og e-mail.

Hvilke partier kan opstille til folketingsvalg?

Det kan alle opstillingsberettigede partier.

Hvilke partier sidder i Folketinget?

Oversigten over partierne kan du se her på hjemmesiden.

Hvilke regler er der for sprog og opførsel i Folketingssalen?

Reglerne for, hvordan møderne i Folketingssalen skal afvikles, finder du i Folketingets forretningsorden.

Hvilken betydning har en politisk aftale?

En politisk aftale er en tekst, der beskriver, hvad en række partier er blevet enige om. Aftalen har ikke nogen juridisk betydning, så det centrale er, hvordan aftalen efterfølgende føres ud i livet.

Hvor finder jeg en liste over udvalgenes forkortelser?

Ved nummerering af dokumenter i Folketinget bruger man en forkortelse af udvalgenes navne på 3 bogstaver.

Hvor finder jeg et bestemt udvalgsbilag?

Udvalgsbilag kan du bl.a. finde i en liste under menupunktet »Dokumenter« her på hjemmesiden.

Hvor finder jeg forarbejderne til en lov eller en paragraf?

Forarbejder er de bemærkninger, der hører til et lovforslag. For at finde forarbejderne, skal man derfor først finde det lovforslag, der ligger til grund for loven.

Hvor finder jeg lovforslaget om indfødsret (statsborgerskab)?

Det seneste lovforslag om indfødsret hed L 222. Det blev tredjebehandlet og vedtaget den 1. juni 2018. Den endelige lov hedder lov nr. 696 af 8. juni 2018.

Hvor finder jeg oplysninger om folketingsmedlemmernes hverv og økonomiske interesser?

Oplysninger om hverv og økonomiske interesser er samlet i et hvervregister, som du kan finde her på hjemmesiden.

Hvor finder jeg referater af samråd og udvalgsmøder?

Der bliver ikke taget referat af udvalgsmøder og samråd.

Hvor finder jeg referater fra møder i Folketingssalen?

Du kan finde alle referaterne fra møderne i Folketingssalen her på hjemmesiden og på Folketingstidendes hjemmeside.

Hvor finder jeg tv-optagelserne fra Folketinget?

På Folketingets web-tv kan du finde alle optagelser af møder i Folketingssalen og i udvalgene.

Hvor finder jeg vejledninger til søgning efter parlamentariske dokumenter?

Du finder vejledninger til søgning efter dokumenter her på hjemmesiden.

Hvor kan jeg finde oplysninger om tidligere folketingsmedlemmer?

Oplysninger om tidligere folketingsmedlemmer fra folketingsåret 2004-05 og frem finder du her på hjemmesiden. Oplysninger om medlemmer længere tilbage kan du finde i diverse trykte publikationer, f.eks. på de større biblioteker.

Hvor kan jeg finde valgresultater?

Du kan finde resultaterne fra tidligere folketingsvalg på bl.a. Danmarks Statistiks hjemmeside.

Hvor kan jeg få hjælp til at bruge Folketingets hjemmeside?

Du kan kontakte Folketingets Oplysning alle ugens hverdage. Du kan ringe, e-maile eller chatte. Det er gratis.

Hvor kan jeg se en liste over alle ministrene?

Listen over ministrene i regeringen findes på her på hjemmesiden.

Hvor kan jeg se, hvad der sker i Folketingssalen?

Information om, hvad der skal til debat i Folketingssalen eller udvalgene, finder du på her på hjemmesiden.

Hvor kan jeg se, hvordan folketingsmedlemmerne har stemt?

Du kan se resultatet af alle afstemninger på Folketingets hjemmeside.

Hvor mange faste udvalg er der i Folketinget?

Der er 25 faste udvalg i Folketinget.

Hvor mange mandater har hvert parti?

Mandatfordelingen kan du se her på hjemmesiden.

Hvor mange medlemmer er der af Folketinget?

Folketinget har 179 medlemmer. 175 er valgt i Danmark, 2 er valgt i Grønland, og 2 på Færøerne.

Hvor mange medlemmer har de politiske partier?

Medlemstallene for partierne bliver ikke registreret centralt. Folketingets Oplysning har derfor lavet en oversigt fra 1960 og frem.

Hvor mange stemmer skal man have for at blive valgt til Folketinget?

Der er ikke et præcist tal for, hvor mange stemmer man skal have for at blive valgt ind. Det afhænger af, i hvilken valgkreds man er opstillet, hvor mange der stemmer ved valget, og hvor mange stemmer de andre kandidater får.

Hvor meget tjener en minister?

Ministrenes løn kaldes vederlag. Du kan se satserne for ministrenes vederlag på Statsministeriets hjemmeside.

Hvor meget tjener et folketingsmedlem?

Folketingsmedlemmernes løn kaldes vederlag. Alle folketingsmedlemmerne tjener det samme ‒ undtagen Folketingets formand.

Hvor står det, at folketingsvalg skal udskrives, mindst 3 uger før det afholdes?

Det står ingen steder direkte. Grundloven nævner ikke, hvor lang tid der skal gå, fra statsministeren udskriver valg, til det skal holdes. Men praktiske hensyn til bl.a. dem, der skal brevstemme, gør, at statsministeren normalt udskriver det cirka 3 uger inden valgdagen.

Hvor tit er der valg til Folketinget?

Folketingsvalg skal holdes mindst hvert fjerde år. Det kan godt ske oftere.

Hvordan abonnerer jeg på dokumenter fra Folketinget?

Du kan oprette et e-mailabonnement på parlamentariske dokumenter, nyheder og dagsordener fra Folketinget her på hjemmesiden.

Hvordan bestiller jeg en grupperundvisning?

Du kan bestille en grupperundvisning her på hjemmesiden eller ved at ringe eller skrive til Folketingets Besøgstjeneste.

Hvordan bliver Folketingets udvalg sammensat?

Sammensætningen af udvalgene sker efter antal mandater i partierne. Det er almindeligt, at partierne slutter sig sammen i to store valgforbund, når de skal fordele udvalgspladserne imellem sig.

Hvordan fejrer Folketinget 100-året for indflytningen på Christiansborg?

Den 28. maj 1918 blev det første møde i Folketingssalen afholdt på det nuværende, tredje Christiansborg. I den anledning er der i løbet af året planlagt en række aktiviteter.

Hvordan finder jeg dokumenter fra før 1997-98?

Dokumenterne før 1997-98 findes ikke elektronisk, men i de trykte udgaver af Folketingstidende.

Hvordan finder jeg en bestemt lov eller bekendtgørelse?

Love og bekendtgørelser finder du i regeldatabasen Retsinformation.

Hvordan finder jeg et bestemt lovforslag eller beslutningsforslag?

Lovforslag og beslutningsforslag ligger her på hjemmesiden, hvor du kan slå dem op eller søge efter dem.

Hvordan finder jeg forarbejderne til en lovbekendtgørelse?

Der findes ikke forarbejder til en lovbekendtgørelse.

Hvordan finder jeg svar på et udvalgsspørgsmål?

Udvalgsspørgsmål kan du bl.a. finde i en liste under menupunktet »Dokumenter« her på hjemmesiden.

Hvordan får man besked, når man har fået dansk statsborgerskab?

Indfødsretskontoret sender statsborgerskabsbeviser til de personer, der har fået statsborgerskab, når loven er trådt i kraft.

Hvordan kan jeg oprette et borgerforslag?

På hjemmesiden www.borgerforslag.dk kan du oprette eller støtte et borgerforslag. Ordningen gik i luften den 24. januar 2018.

Hvordan kan jeg søge efter parlamentariske dokumenter?

I søgningen her på hjemmesiden kan du søge i alt indhold på ft.dk – både formidlingstekster, nyheder og parlamentariske dokumenter.

Hvordan kommer jeg i kontakt med et folketingsmedlem?

Kontaktoplysningerne er samlet i en adresseliste her på hjemmesiden.

Hvordan kommer jeg i kontakt med et udvalg?

Kontaktoplysninger til udvalgene finder du på det enkelte udvalgs side. Du kan også skrive en e-mail til udvalget via Folketingets hovedadresse ft@ft.dk.

Hvordan kontakter jeg et politisk parti?

Kontaktoplysninger for Folketingets partier er samlet her på hjemmesiden.

Hvordan stifter jeg et nyt parti?

Alle kan stifte et nyt parti. Det er der ingen særlige regler for. Det er der til gengæld, hvis du vil opstille et parti til folketingsvalg.

Hvordan vedtages en lov i Folketinget?

Et lovforslag skal behandles 3 gange i folketingssalen, før det kan vedtages. Derudover skal det behandles i et af Folketingets faste udvalg.

Hvorfor er alle folketingsmedlemmer ikke altid til stede ved møderne i Folketingssalen?

Folketingsmedlemmerne deltager i mange andre aktiviteter ud over møderne i salen. Derfor kan du tit opleve, at der er tomme stole.

Hvornår bliver et bestemt forslag debatteret i Folketingssalen?

Datoer for behandling af forslag i Folketingssalen kan du se i Folketingets ugeplan.

Hvornår er der møde i Folketingssalen?

Møder i Folketingssalen foregår som hovedregel tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i mødeperioden. I meget travle perioder ‒ op til jul og sommer ‒ er der også møde i salen om mandagen.

Hvornår er et udvalg beslutningsdygtigt?

Et udvalg er beslutningsdygtigt - de kan stemme - når halvdelen af udvalgsmedlemmerne er til stede.

Hvornår holder udvalgene møder?

Møder i udvalgene holdes cirka en gang om ugen i Folketingets mødeperiode.

Jeg har hørt, man er ved at digitalisere Folketingstidende. Hvornår bliver det tilgængeligt?

Folketinget er ved at digitalisere Folketingstidende og Rigsdagstidende tilbage til 1850. Projektet forventes færdigt i 2018.

Kan alle blive minister?

Ja, alle kan i princippet blive minister.

Kan alle spise i Snapstinget?

Ja, har du booket en grupperundvisning, kan du også booke bord i Folketingets restaurant, Snapstinget – hvis der er plads.

Kan en minister blive fyret?

Ja, statsministeren kan til hver en tid fyre en minister.

Kan jeg abonnere på et bestemt lovforslag?

Ja, når forslaget er fremsat, kan du abonnere på alle dets tilhørende dokumenter.

Kan jeg besøge restauranten i Christiansborgs tårn?

Ja, det kan du – med og uden bordbestilling. På grund af de mange gæster til Tårnet er det dog en god idé at booke bord på forhånd.

Kan jeg komme ind og overvære en debat i Folketingssalen?

Alle møder i Folketingssalen er åbne for offentligheden. Du kan derfor altid komme ind og høre en debat, hvis der er plads på tilhørerpladserne.

Kan jeg komme på rundvisning i Folketinget alene?

Ja, det kan du godt.

Kan jeg overvære et åbent samråd?

Ja, du kan overvære et åbent samråd. Du kan også se det live på web-tv på Folketingets hjemmeside eller streame det senere.

Kan jeg stille op til folketingsvalg?

Hvis du kan stemme til et folketingsvalg, kan du også stille op til Folketinget. Det står i grundlovens § 29 og § 30.

Kan jeg tage børn med i Folketinget?

Ja, det kan du godt.

På hvilke sprog tilbydes der rundvisninger i Folketinget?

Rundvisningerne foregår enten på dansk eller på engelsk.

Folketingets Oplysning
Tlf.: 3337 3338
Send en e-mail
Om Folketingets Oplysning

Vi har åbent alle hverdage kl. 10-16.
I mødefrie perioder dog kl. 10-15.

- faktuel
- neutral
- hurtig

Læs om Oplysningen