Retsudvalgets lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 49 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 240 Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven. (Freds- og ærekrænkelser m.v.). Justitsministeriet 2017-18
L 224 Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ændring af revisionsbestemmelse). Justitsministeriet 2017-18
L 223 Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Udskydelse af forældelsesfristen i visse sager om vold mod børn i hjemmet og skærpelse af straffen for gentagen simpel vold i nære relationer). Justitsministeriet 2017-18
L 219 Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Tildækningsforbud). Justitsministeriet 2017-18
L 218 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse). Justitsministeriet 2017-18
L 208 Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven. (Retsvirkninger af et foreløbigt forbud mod eller en opløsning af en forening). Justitsministeriet 2017-18
L 205 Forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. (Videreførelse af regler om behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning, mulighed for deling mellem erhvervsdrivende af billed- og lydoptagelser fra tv-overvågning af formodede gerningspersoner m.v.). Justitsministeriet 2017-18
L 204 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager). Justitsministeriet 2017-18
L 203 Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og retsplejeloven. (Udvidet besøgsafskæring for bandemedlemmer m.v., tvungen opsparing, adgang til AMU-kurser, alkoholkontrol, udvidet adgang til konfiskation m.v.). Justitsministeriet 2017-18
L 182 Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer. (Mærkning og registrering af skydevåben m.v.). Justitsministeriet 2017-18
L 159 Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed, retsplejeloven, lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. og militær straffelov. (Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen m.v.). Justitsministeriet 2017-18
L 158 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Øget beskyttelse af vidner). Justitsministeriet 2017-18
L 157 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Vidneudelukkelse for patentrådgivere, obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om fri proces m.v.). Justitsministeriet 2017-18
L 147 Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Selvstændig bestemmelse om hvidvask). Justitsministeriet 2017-18
L 142 Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for grov vold). Justitsministeriet 2017-18
L 118 Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed. (Udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud). Justitsministeriet 2017-18
L 115 Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for blufærdighedskrænkelse og digitale sexkrænkelser). Justitsministeriet 2017-18
L 111 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem). Justitsministeriet 2017-18
L 91 Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse former for hærværk). Justitsministeriet 2017-18
L 69 Forslag til lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love. (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.). Justitsministeriet 2017-18
L 68 Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). Justitsministeriet 2017-18
L 67 Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed. (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.). Justitsministeriet 2017-18
L 35 Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.). Justitsministeriet 2017-18
L 34 Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. (Selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri). Justitsministeriet 2017-18
L 33 Forslag til lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer. Justitsministeriet 2017-18
Din søgning gav 49 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200