By- og Boligudvalgets lovforslag

Din søgning gav 28 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 161 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte. (Kollektive bofællesskaber). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014-15 (1. samling)
L 139 Forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte. (Fri adgang til plejeboligmarkedet, ophævelse af krav om genudbud, ændring af afregningssystemet, pantsætningsforbud, forenkling af friplejeboligordningen m.v.). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014-15 (1. samling)
L 109 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014-15 (1. samling)
L 108 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til nedrivning af hele boligafdelinger). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014-15 (1. samling)
L 107 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler m.v.). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014-15 (1. samling)
L 97 Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Forenkling og modernisering af lejelovgivningen). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014-15 (1. samling)
L 89 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om almene boliger m.v. (Blandet boligsammensætning). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014-15 (1. samling)
L 82 Forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014-15 (1. samling)
L 47 Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber og lejeloven. (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014-15 (1. samling)
L 39 Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by m.v.). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014-15 (1. samling)
L 135 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri. (Statsgaranti ved skift af låntype til finansiering af alment byggeri m.v. og forlængelse af særordning for 4. maj-kollegierne m.v.). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2013-14
L 129 Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer og forskellige andre love. (Energisparepakke omfattende bl.a. totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2013-14
L 128 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Ommærkning af almene ældreboliger og almene familieboliger til almene ungdomsboliger m.v.). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2013-14
L 45 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Ny definition af ghettoområder og videregivelse af oplysninger om lejere). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2013-14
L 34 Forslag til lov om sommerhuse på fremmed grund. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2013-14
L 220 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme for 2013 til renovering). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2012-13
L 191 Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse ved salg af andelsboliger og indførelse af karensperiode for anvendelse af valuarvurdering og offentlig vurdering ved værdiansættelse af foreningens ejendom m.v.). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2012-13
L 114 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri. (Fremrykket underretning om boligsocialt anviste lejere, midlertidig genhusning, forenkling vedrørende skillevægsarbejder og udbetaling af ungdomsboligbidrag m.v.). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2012-13
L 114 A Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Fremrykket underretning om boligsocialt anviste lejere). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2012-13
L 114 B Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Landsbyggefondens medfinansiering af Center for Boligsocial Udvikling). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2012-13
L 114 C Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri. (Midlertidig genhusning, forenkling vedrørende skillevægsarbejder og udbetaling af ungdomsboligbidrag m.v.). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2012-13
L 109 Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer og forskellige andre love. (Energisparepakke omfattende bl.a. totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2012-13
L 99 Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om almene boliger m.v. (Kommunal indbringelse af sager for huslejenævnene, udvidelse af frakendelsesordningen, forhåndsgodkendelse af lejen for ejer- og andelsboliger og udlejning af almene boliger til virksomheder m.v.). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2012-13
L 3 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. (Nedsættelse af den kommunale grundkapital og kapitalindskud i friplejeboliger). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2012-13
L 189 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme for 2012 til renovering). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2011-12
Din søgning gav 28 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200