Enhedslisten,
Stine_Brix - Fotograf Steen Brogaard

Stine Brix (EL)

Medlem af Folketinget, Enhedslisten

Lægestuderende

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5012
Mobil:
+45 6162 5493
E-mailadresse:

Stine Maiken Brix, født 3. april 1982 på Glostrup Hospital.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Enhedslisten i Nordjyllands Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Enhedslisten i Aalborg Østkredsen fra 2010.
Kandidat for Enhedslisten i Aabenraakredsen fra 2009 til 2010.


Parlamentarisk karriere
Medlem af Folketingets Præsidium fra 3. juli 2015 til 31. januar 2016.
Sundhedsordfører, psykiatriordfører, ældreordfører og velfærdsordfører. Formand for Enhedslistens folketingsgruppe 2013-2015.


Uddannelse og erhverv
Medicinstudiet, Københavns Universitet, fra 2006.
Samfundsfaglig basisuddannelse, Roskilde Universitetscenter, fra 2003 til 2005.
Albertslund Amtsgymnasium, fra 1998 til 2001.
Folkeskole, Teglmoseskolen, Albertslund, fra 1988 til 1998.

Kampagne- og kommunikationsmedarbejder, Enhedslisten, fra 2010 til 2011.
Journalist, Universitetsavisen, fra 2007 til 2010.
Sygeplejevikar, Bispebjerg Akutmodtageafsnit, FADLs vagtbureau, fra 2007 til 2008.
Plejehjemsassistent, Plejehjemmet Engskrænten, Rødovre, fra 2002 til 2005.


Tillidshverv
Medlem af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2001-2002. Medlem af Genstart Danmarks ledelse 2006. Talsperson for Kirkeasyl 2009. Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse fra 2009 og forretningsudvalg fra 2014.


Publikationer
Har skrevet »Mobbet gennem hele 1. g« i antologien »Rivaler og Syndebukke«, Systime, 2001, »Velfærdskampen« i antologien »Brudflader – Økonomi og samfund 2008«, Frydenlund, 2007, og »Sejre og nederlag « i antologien »Kirkeasyl – en kamp for ophold«, Frydenlund, 2011.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Tilsynet i henhold til grundlovens § 71
Kirkeudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget
Udvalget vedrørende Det Etiske Råd

Aktuelle ordførerskaber

Ældreordfører
Psykiatriordfører
Sundhedsordfører
Velfærdsordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]