Samrådsspørgsmål

Din søgning gav 277 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
ULØ Alm.del Samrådsspørgsmål H Samrådsspm. om udligningsordningen, til økonomi- og indenrigsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 12-12-2017
(2017-18)
ULØ Alm.del Samrådsspørgsmål G Samrådsspm. om en redegørelse for faldet i antallet af statslige arbejdspladser uden for hovedstaden fra 2. kvartal 2015 til 2. kvartal 2017, til ministeren for offentligt innovation Ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 12-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AM Samrådsspm. om, hvilke initiativer ministeren vil tage i forhold til Ankestyrelsens fortolkning af højesteretsdommen om arbejdsulykker, til økonomi- og indenrigsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AL Samrådsspm. om, hvorvidt ministeren mener, at den nuværende praksis for anerkendelse af arbejdsulykker er i overensstemmelse med intentionerne i arbejdsskadereformen, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AK Samrådsspm. om, hvad ministeren mener om, at anerkendelsesprocenten for arbejdsulykker er faldet fra 79,4 pct. i 2010 til 49,4 pct. i 2016, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål X Samrådsspm. om centrale velfærdstilbud som ældrepleje, daginstitutioner og skoler har så god en kvalitet og er så stærkt økonomisk fremtidssikret, at det er fornuftigt først at beslutte store skattenedsættelser, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål W Samrådsspm. om der for relativt lavtlønnede grupper uden arbejdsgiverbetalt privattelefoni vil være en øget økonomisk gevinst ved at komme, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål V Samrådsspm. om fordelingsprofilen af de respektive skattenedsættelser i finansloven, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål X Samrådsspm. om, hvordan ministeren agter at følge op på oplysninger om, at Hjarnø Havbrug har opdrættet sølvlaks uden de rette tilladelser, til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål M Samrådsspm. om, hvilke konsekvenser Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse i sagen Paposhvili mod Belgien får for den danske praksis for tildeling af humanitære opholdstilladelser m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 07-12-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål K Samrådsspm. om, hvad ministerens holdning er til, at der ikke er tilstrækkelig viden om effekten af de sociale indsatser, og at ingen af ministeriets effektevalueringer lever op til ministeriets egne krav hertil, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Ubesvaret 07-12-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål J Samrådsspm. om at forholde sig til Rigsrevisionens beretning nr. 6/2017 med Statsrevisorernes bemærkninger om viden fra puljer på socialområdet og redegøre for, hvordan ministeren vil rette op på de enkelte kritikpunkter, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Ubesvaret 07-12-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål AD Samrådsspm. om, hvilken forebyggelsesmæssig overvejelse der ligger til grund for regeringens beslutning om at afskaffe afgiften på alkoholsodavand, samtidig med at man reducerer puljen til uddannelse af alkoholbehandlere og indsatser vedr. børn og unges alkoholforbrug med 50 pct., til sundhedsministeren Sundhedsministeren Ubesvaret 07-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Samrådsspørgsmål I Samrådsspm. om regeringens kurs på klima- og energiområdet som følge af en artikel i Børsen den 6/12-17 "Danfoss: Danmark sakker bagud i klimaræs", til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 07-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AJ Samrådsspm. om at sikre, at Moderniseringsstyrelsen reelt fører tilsyn og kontrol, til ministeren for offentlig innovation Ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 06-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AI Samrådsspm. om, hvornår ministeren forventer, at Moderniseringsstyrelsen er færdig med sagsbehandlingen af sagen om Alliance Security Services opfyldelse af arbejdsklausulens krav, til ministeren for offentlig innovation Ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 06-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AH Samrådsspm. om ministeren er tilfreds med, at Moderniseringsstyrelsen, til ministeren for offentlig innovation Ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 06-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AG Samrådsspm. om rettidigt og godt tilsyns- og kontrolarbejde af Moderniseringsstyrelsen, til ministeren for offentlig innovation Ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 06-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AF Samrådsspm. om Alliance Security Services løn- og arbejdsvilkår, til ministeren for offentlig innovation Ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 06-12-2017
(2017-18)
FIU Alm.del Samrådsspørgsmål F Samrådsspm. om at redegøre for hvilke økonomiske konsekvenser de præciserede DAC regler forventes at få for dansk udviklingsbistand, til finansministeren Finansministeren Ubesvaret 06-12-2017
(2017-18)
FIU Alm.del Samrådsspørgsmål E Samrådsspm. om at redegøre for, på hvilke områder indberetningen til OECD af den danske udviklingsbistand vil ændre sig som følge af de præciserede DAC regler, til ministeren for udviklingssamarbejde Ministeren for udviklingssamarbejde Ubesvaret 06-12-2017
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål U Samrådsspm. om regeringen er klar til at sikre, at lovbundne og offentlige midler ikke investeres i skattelylande på sortlisten, til finansministeren, kopi til skatteministeren Finansministeren Ubesvaret 06-12-2017
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål T Samrådsspm. om, hvilke defensive midler mener regeringen jf. ANNEX III punkt B2, der er relevante for Danmark m.v., til finansministeren, kopi til skatteministeren Finansministeren Ubesvaret 06-12-2017
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål S Samrådsspm. om ministeren er enig, i at rådskonklusionerne fra ECOFIN-mødet den 5. december 2017 indeholder en opfordring til medlemslandene om at handle hver for sig og i fællesskab, til finansministeren, kopi til skatteministeren Finansministeren Ubesvaret 06-12-2017
(2017-18)
KUU Alm.del Samrådsspørgsmål C Samrådsspm. om at sikre, at de positive erfaringer fra cirkus-forsøgsuddannelsen videreføres i form af at uddannelsen fortsættes som en integreret del af scenekunstuddannelsen, til kulturministeren Kulturministeren Ubesvaret 06-12-2017
(2017-18)
Din søgning gav 277 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200