Samrådsspørgsmål

Din søgning gav 151 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål Å Samrådsspm., om arbejdsvilkårene i ældreomsorgen er attraktive, til ældreministeren Ældreministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål Ø Samrådsspm. om situationen med mange vikarer i ældreomsorgen, grundet mangel på SOSU-assistenter, til ældreministeren Ældreministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål Æ Samrådsspm. om ministerens holdning til SOSU-hjælpere og -assistenter ansat i ældreomsorgen, til ældreministeren Ældreministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål Z Samrådsspm. om meritmulighederne for SOSU-hjælpere, der ønsker at videreuddanne sig til SOSU-assistent, til undervisningsministeren Undervisningsministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål Y Samrådsspm. om tiltag for at motivere flere til at tage en uddannelse til SOSU-assistent, til undervisningsministeren Undervisningsministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål X Samrådsspm. om ministerens holdning til SOSU-uddannelserne, til undervisningsministeren Undervisningsministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål F Samrådsspm. om, hvilke initiativer regeringen vil tage for at sikre det fornødne terrorberedskab i Danmark, til forsvarsministeren og justitsministeren Justitsministeren, Forsvarsministeren Ubesvaret 16-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål E Samrådsspm. om ministrene mener, at der er udført et tilfredsstillende antal terrorscenarie-fuldskalaøvelser med deltagelse af både politi, forsvar, hjemmeværn, beredskab og sundhedsmyndigheder i forhold til den trussel, der er imod Danmark, til forsvarsministeren og justitsministeren Justitsministeren, Forsvarsministeren Ubesvaret 16-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål D Samrådsspm. om ministrene mener, at militært personel, herunder hjemmeværnssoldater, har de fornødne muligheder for et rimeligt egetforsvar i forbindelse med en indsættelse ved et terrorangreb, til forsvarsministeren og justitsministeren Justitsministeren, Forsvarsministeren Ubesvaret 16-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål C Samrådsspm. om ministrene mener, at der er udarbejdet de fornødne retningslinjer for samarbejdet mellem militært personel, herunder hjemmeværnsoldater, og politiet i forbindelse med et terrorangreb, til forsvarsministeren og justitsministeren Justitsministeren, Forsvarsministeren Ubesvaret 16-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål B Samrådsspm. om ministrene mener, at den retsstilling militært personel har når de er udkommanderet til støtte for politiet, herunder ved afgivelse af skud, er tilfredsstillende for personellet, til forsvarsministeren og justitsministeren Justitsministeren, Forsvarsministeren Ubesvaret 16-10-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål C Samrådsspm. om en redegørelse for de gældende regler for international buskørsel og cabotage samt kontrollen hermed i Danmark, til transport-, bygnings- og boligministeren, kopi til skatteministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 16-10-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål B Samrådsspm. om en redegørelse for kontrollen med moms og skat for danske og udenlandske turistbusvognmænd, til skatteministeren, kopi til transport-, bygnings- og boligministeren Skatteministeren Ubesvaret 16-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål J Samrådsspm. om genetablering af forvaltningen på fiskeriområdet, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Ubesvaret 16-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Samrådsspørgsmål D Samrådsspm. om sammenhængen mellem at basere politiske aftaler på olieprisscenarier, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 14-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Samrådsspørgsmål C Samrådsspm. om fremadrettet implementering af IEA 450 ppm-scenariet som udgangspunkt for finanspolitikken, til finansministeren Finansministeren Ubesvaret 14-10-2017
(2017-18)
L 19 Samrådsspørgsmål C Samrådsspm. om trossamfund efter en evt. vedtagelse af L 19 fortsat kan anvende attester med religiøst stempel eller logo til egne medlemmer, til kirkeministeren Kirkeministeren Ubesvaret 13-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål W Samrådsspm. om at tilføre de nødvendige midler til AMU-udbyderne, der sikrer en genopretning af deres økonomi, til undervisningsministeren Undervisningsministeren Ubesvaret 13-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål V Samrådsspm. om forberedelse og afvikling af overenskomstforhandlinger ift. at et politisk udspil skulle finansieres via store ændringer i en faggruppes arbejdsforhold, til undervisningsministeren og beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren, Undervisningsministeren Ubesvaret 13-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål U Samrådsspm. om det allerede i oktober 2012 var planlagt, at folkeskolereformen delvist skulle finansieres af en ændring af lærernes arbejdstid, til undervisningsministeren Undervisningsministeren Ubesvaret 13-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål T Samrådsspm. om, hvilke konsekvenser L 409 havde for resultatet for aftalen om folkeskolereformen, der blev underskrevet den 7. juni 2013, til undervisningsministeren Undervisningsministeren Ubesvaret 13-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål S Samrådsspm. om redegørelse for inddragelsen af konfliktens parter i udarbejdelsen af lovteksten til L 409, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 13-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål R Samrådsspm. om de drøftelser den daværende beskæftigelsesminister havde med parterne forud for lovforslaget L 409, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 13-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål Q Samrådsspm. om, hvornår Beskæftigelsesministeriet påbegyndte selve udarbejdelsen af lovforslaget til L 409, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 13-10-2017
(2017-18)
L 19 Samrådsspørgsmål B Samrådsspm. om at redegøre for initiativer som ministeren allerede har iværksat som følge af L 19, til kirkeministeren Kirkeministeren Ubesvaret 13-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 151 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200