Folketinget

Folketinget vedtager al lovgivning og skal kontrollere, hvordan regeringen administrerer lovgivningen, og vedtager et årligt budget for staten. 

Folketingssalen set fra oven. En del mennesker til stede. Den 3. juli 2015 afholdes det første møde i 2. samling 2014-15 Derefter skal de 61 nye medlemmer skrive under på at de vil overholde grundloven. Det sker i Fællessalen. Pia Kjærsgaard (DF) bliver ny formand for Folketinget. På folketingets andet møde den dag, er der meget utraditionelt 1. behandling af lovforslag.
Større

Folketingets arbejde

Lovgivning, afstemninger i salen og udvalgsarbejdet er centralt for arbejdet i Folketinget. Folketingets grundlæggende opgaver og nogle af metoderne til at løse dem er beskrevet i grundloven. Andre metoder er praksisser, der har udviklet sig gennem de snart 170 år, Folketinget har eksisteret. 
Halvtotal over Salen fra presselogen. Folketingets afslutningsdebat onsdag den 1. juni 2016.
Større

Lovgivningsprocessen

Folketingsmedlemmerne er som lovgivere med til at forme reglerne for samfundet og dermed udvikle fremtidens samfund. Før en lov kan vedtages, skal den behandles 3 gange i Folketinget. 
Nærbillede af stak papirer
Større

Tal og fakta om Folketinget

Hvem er det yngste folketingsmedlem, og hvor mange kvinder sidder i Folketinget? Under dette menupunkt er samlet tal og fakta om folketingsmedlemmerne. 
Finn Sørensen (EL) taler fra sin plads. Folketingets afslutningsdebat onsdag den 1. juni 2016.
Større

Kontrol med regeringen

Ud over at lovgive har Folketinget en anden og lige så vigtig rolle i demokratiet. Det er at kontrollere, om regeringen – den udøvende magt ‒ fører Folketingets love ud i livet, som de var tænkt, og om der sker magtmisbrug. Det kalder man at udføre parlamentarisk kontrol. 
Udvalgsmøde i Finansudvalget. Udsmykket af Jens Søndergaard
Større

Finansloven

Finansloven indeholder statens budget for det kommende år og viser derfor, hvilke områder regeringen vil prioritere. Folketinget bestemmer med loven, hvad staten skal bruge sine penge på.
Udvalgsbillede
Større

Folketingsmedlemmernes hverdag

Folketingspolitikernes arbejdsdage er fyldt af politiske møder, også uden for Christiansborg. Her møder politikerne det samfund, de er med til at lovgive for.