L 68 Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger
(databeskyttelsesloven).
Af: Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 54

Kan ministeren nærmere beskrive, hvornår genbrug af borgernes data er uforenelig med indsamlingsformålet og dermed i strid med databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra b, og lovforslagets § 5, stk. 1 (formålsbestemthedsprincippet / finalité-princippet)?
Dato: 11-01-2018
Status: Ikke besvaret
Emne: forvaltningsret og persondata

Endeligt svar

Dokumentdato: 12-02-2018
Modtaget: 12-02-2018
Omdelt: 12-02-2018

L68/L69 - svar på spm. 54 om, hvornår genbrug af borgernes data er uforenelig med indsamlingsformålet, fra justitsministeren

54. Svar spm. 54.docx
Html-version
52. Svar spm. 52.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 11-01-2018
Modtaget: 11-01-2018
Omdelt: 11-01-2018

Spm. om, hvornår genbrug af borgernes data er uforenelig med indsamlingsformålet, til justitsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version