L 125 Forslag til lov om forretningshemmeligheder.
Af: Erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Samling: 2017-18
Status: Betænkning afgivet

Spørgsmål 4

Kan ministeren bekræfte, at lovforslaget og tilhørende bekendtgørelser ikke vil få konsekvenser for mediernes mulighed for at sikre kildebeskyttelse? Og vil ministeren særskilt præcisere, at der i forhold til mediernes behandling, besiddelse og offentliggørelse af forretningshemmeligheder, gælder særlige regler om kildebeskyttelse (retsplejelovens § 172) samt edition og beslaglæggelse (retsplejeloven kap. 74).
Dato: 24-01-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: sø- og skibsfart

Endeligt svar

Dokumentdato: 13-02-2018
Modtaget: 13-02-2018
Omdelt: 13-02-2018

L 125 - svar på spm. 4 om ministeren kan bekræfte, at lovforslaget og tilhørende bekendtgørelser ikke vil få konsekvenser for mediernes mulighed for at sikre kildebeskyttelse, fra erhvervsministeren

ERU L 125 - svar på spm. 4.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 24-01-2018
Modtaget: 24-01-2018
Omdelt: 24-01-2018

Spm. om ministeren kan bekræfte, at lovforslaget og tilhørende bekendtgørelser ikke vil få konsekvenser for mediernes mulighed for at sikre kildebeskyttelse, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version