L 99 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.
(Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af en behandlingstestamenteordning).
Af: Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)
Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Lovforslag som fremsat

Fremsat: 15-11-2017

Fremsat: 15-11-2017

Fremsat den 15. november 2017 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)

20171_l99_som_fremsat.pdf
Html-version