L 99 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.
(Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af en behandlingstestamenteordning).
Af: Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)
Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 15-11-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 24-11-2017
Betænkning afgivet 27-02-2018
2. behandlet/direkte til 3. behandling 15-03-2018
3. behandlet, vedtaget 20-03-2018
Ministerområde:
Sundheds- og Ældreministeriet
Resumé:
Lovforslaget udmønter en del af regeringens aftale af 6. september 2017 med Folketingets øvrige partier om palliativ sedering og øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder livsforlængende behandling.

Med lovforslaget forslås det, at forenkle reglerne om patienters selvbestemmelsesret i aktuelle behandlingssituationer. Det slås med lovforslaget samtidig fast at alle habile patienter – uanset diagnose og helbredstilstand – kan afvise, at en behandling indledes, ligesom sådanne patienter kan forlange en igangværende behandling bragt til ophør, uanset om dette betyder, at patienten derved afgår ved døden.

Det foreslås herudover bl.a., at den gældende livstestamenteordning ændres til en behandlingstestamenteordning med øgede muligheder for selvbestemmelse for patienter, som måtte komme i en tilstand, hvor det ikke er muligt for dem at udøve denne ret selv, og at alle bestemmelser i et behandlingstestamente skal være bindende for sundhedspersonen.
Afstemning:
Vedtaget 108 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget