L 237 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love.
(Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).
Af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2017-18
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Bilag 11

Henvendelse af 14/5-18 fra FSR - danske revisorer
Emne: selskabsskatter

Filer

Dokumentdato: 14-05-2018
Modtaget: 14-05-2018
Omdelt: 15-05-2018

Henvendelse af 14/5-18 fra FSR - danske revisorer

Hv L 237
Html-version