L 1 Forslag til finanslov for finansåret 2018.
Af: Finansminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Finansudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 03-10-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 05-10-2017
Betænkning afgivet 02-11-2017
2. behandlet/henvist til udvalg 09-11-2017
Tillægsbetænkning afgivet 14-12-2017
3. behandling afbrudt/henvist til udvalg 22-12-2017
3. behandlet, vedtaget 22-12-2017
Lov nr. www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=196928
Ministerområde:
Finansministeriet
Resumé:
Finanslovsforslaget fastlægger størrelsen og fordelingen af de samlede statslige udgifter og indtægter for finansåret 2018. Lovforslaget indeholder desuden overslag over statens udgifter for de efterfølgende 3 år.
Afstemning:
Vedtaget 95 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, RV, SF, KF) 14 stemmer imod forslaget (EL, ALT) 1 stemmer hverken for eller imod forslaget (IA)