Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 444

Kan ministeren bekræfte, at en folkepensionist, der i 2019 starter udbetaling fra dennes ratepensioner og livrenter, fortsat i 2019 kan indbetale til sin ordning med aldersopsparing uden at blive ramt af afgiften på 40 pct.? Denne afgift vil først blive pligtig og aktuel, hvis pensionisten fra og med 2020 foretager indbetaling til sin aldersopsparing, efter at denne i 2019 startede med at få udbetaling fra ratepension og livrente, og da vil afgiften kun ramme den del af indbetalingen, der årligt overstiger grundbeløbet på 4.600 kr. (2010-niveau).
Dato: 28-05-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: pensions- og pensionsafkastbeskatning

Endeligt svar

Dokumentdato: 08-06-2018
Modtaget: 08-06-2018
Omdelt: 08-06-2018

SAU alm. del - svar på spm. 444 om en folkepensionist, der i 2019 starter udbetaling fra dennes ratepensioner og livrenter, fortsat i 2019 kan indbetale til sin ordning med aldersopsparing uden at blive ramt af afgiften på 40 pct., fra skatteministeren

SAU alm. del - svar på spm. 444.pdf
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 28-05-2018
Modtaget: 28-05-2018
Omdelt: 28-05-2018

Spm. om en folkepensionist, der i 2019 starter udbetaling fra dennes ratepensioner og livrenter, fortsat i 2019 kan indbetale til sin ordning med aldersopsparing uden at blive ramt af afgiften på 40 pct., til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version