Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 229

Ministeren bedes på baggrund af svar på FIU alm. del – spørgsmål 386 (folketingsåret 2016-17) redegøre for, hvornår og i hvor mange år ændringerne af aldersopsparingen giver mindreprovenu (det fremgår af svaret, at i hængekøjeårene er der tale om et mindreprovenu på 800 mio. kr. årligt). Dernæst bedes ministeren redegøre for, hvordan det stiller den samlede finansiering under skatteaftalen, og om den er holdbar på lang sigt. Hvis ikke den vurderes at være det, bedes ministeren forklare, hvilke finansieringskilder der skal sikre den varige holdbarhed under aftalen.
Dato: 07-02-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: personskatter

Endeligt svar

Dokumentdato: 07-03-2018
Modtaget: 07-03-2018
Omdelt: 08-03-2018

SAU alm. del - svar på spm. 229 om, hvornår og i hvor mange år ændringerne af aldersopsparingen giver mindreprovenu, fra finansministeren

SAU spm. 229.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 07-02-2018
Modtaget: 07-02-2018
Omdelt: 07-02-2018

Spm. om, hvornår og i hvor mange år ændringerne af aldersopsparingen giver mindreprovenu, til finansministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version