1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af krav om helårsbeboelse i nyopførte boliger.
Af Søren Egge Rasmussen (EL), Kaare Dybvad (S), Merete Dea Larsen (DF), Roger Matthisen (ALT) og Kirsten Normann Andersen (SF).
(Fremsættelse 23.02.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om inddragelse af beboere, når almennyttige boligselskaber investerer i kunst.
Af Merete Dea Larsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 28.02.2017).
Forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. (Tvangsbehandlingsloven).
Af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.).
(Fremsættelse 30.03.2017).
Forespørgsel til sundhedsministeren om en bindende aftale med FN om en mere bæredygtig medicinindustri.
Af Pernille Schnoor (ALT) og Peder Hvelplund (EL).
(Anmeldelse 17.01.2017. Fremme 19.01.2017).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 27. april 2017.
SPØRGSMÅL:
1) Til udenrigsministeren af:
Kenneth Kristensen Berth (DF):
Hvordan har udenrigsministeren det med, at den tyrkiske chargé d’affaires, Bora Kerimoglu, efter alt at dømme ifølge pressen har løjet over for ministeren, da Kerimoglu på et møde i Udenrigsministeriet den 20. marts 2017 tilkendegav, at tyrkiske myndigheder ikke registrerer personer i Danmark, der er i opposition til eller kritiske over for regeringen, i lyset af de oplysninger, der er kommet for en dag i Politiken den 31. marts 2017, og hvad agter udenrigsministeren at foretage sig i relation til den tyrkiske chargé d’affaires, og mener udenrigsministeren, at han fremadrettet kan stole på oplysninger, der kommer fra den tyrkiske ambassade?
(Spm. nr. S 1070).
2) Til udenrigsministeren af:
Kenneth Kristensen Berth (DF):
Agter udenrigsministeren i lyset af den tyrkiske folkeafstemning om ændring af Tyrkiets forfatning den 16. april 2017 at meddele i Rådet, at Danmark ikke længere støtter optagelsen af Tyrkiet, og i afkræftende fald, hvornår mener ministeren så – om nogen sinde – at Tyrkiet har ageret på en sådan måde, at optagelsesforhandlingerne må ophøre?
(Spm. nr. S 1071).
3) Til udenrigsministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Vil udenrigsministeren uddybe sin holdning til antallet af værnepligtige samt oplyse, om det er udenrigsministeren, forsvarsministeren eller en helt tredje, der tegner regeringens politik på dette område?
(Spm. nr. S 1090).
4) Til justitsministeren af:
Karina Due (DF):
Hvad agter ministeren at gøre for omgående at få standset de mange tilfælde af dyremishandling, som ifølge Kattens Værn finder sted i Vollsmose, hvor der bl.a. fortælles om, at katte får stukket øjnene ud og revet benene af?
(Spm. nr. S 1064 (omtrykt)).
5) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Vil ministeren arbejde for, at Danmark i lighed med Norge udfærdiger en gennemarbejdet sikringshåndbog, der kan tjene som inspiration til sikring af bygninger og lignende mod eksempelvis terror, sabotage og anden kriminalitet, som bl.a. offentlige myndigheder kan søge information fra i forbindelse med renovering og nybyggeri?
(Spm. nr. S 1091).
6) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Mener ministeren, at politiets it-system, Polsas, fungerer hensigtsmæssigt, og har ministeren aktuelle planer om at igangsætte nye it-initiativer for politiet?
(Spm. nr. S 1092).
7) Til justitsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvordan forklarer ministeren at politiet udsteder bøder til busser, der kører mere end 80 km/t på landets motorveje, selv om disse busser er godkendt til Tempo 100-kørsel og de dermed ikke gør noget ulovligt, jf. TV 2/Nords artikel »Buschauffører får uberettigede fartbøder på motorvejene« af 17. april 2017?
(Spm. nr. S 1093).
8) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Når ministeren den 2. april 2016 udtalte til Jyllands-Posten, at »når jeg går rundt på Christiansborg, har jeg nogle gange på fornemmelsen, at det er som at gå rundt i Kreml i 80'erne. Alle vidste, hvad der skulle til, for at få systemet til at fungere, hvad der var af fejl osv. Men af en eller anden grund ender det i paradedebatter i tv og Folketingssalen i stedet for, at man finder sammen om at få de løsninger, der gør, at Danmark kan få en vækst, så vi kan holde os i eliten i den vestlige verden«, er ministeren så på den baggrund – og set i lyset af at regeringen indtil videre ikke har gennemført eller foreslået vækstinitiativer, der opfylder regeringens egen målsætning – enig i, at det er på tide, at den nuværende regering indkalder til vækstforhandlinger?
(Spm. nr. S 1061 (omtrykt)).
9) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Er der reformtiltag, som ministeren på forhånd vil udelukke kan komme i spil, for at regeringen kan indfri sit ambitionsniveau om at øge den strukturelle beskæftigelse med 55.000-60.000 personer?
(Spm. nr. S 1062 (omtrykt)).
10) Til ministeren for udviklingssamarbejde af:
Kristian Hegaard (RV):
Kan ministeren forklare, hvorfor det er regeringens ambition at have den laveste udviklingsbistand i mere end 30 år, som omtalt i Altinget den 19. april, set i lyset af de aktuelle alvorlige humanitære situationer, herunder eksempelvis det højeste antal mennesker registreret som flygtninge siden anden verdenskrig, et større skel af velstand mellem rig og fattig end tidligere målt samt store dele af lande, der stadig er yderst sårbare over for pandemier som f.eks. ebola?
(Spm. nr. S 1084).
11) Til miljø- og fødevareministeren af:
Karin Gaardsted (S):
Er ministeren enig i, at det er fuldstændig uacceptabelt, at danske supermarkeder lyver over for deres forbrugere, når de sælger olivenolier under falsk reklame, og at flere af disse er direkte uegnet som menneskeføde, som det fremgår af artiklen »Kun seks ud af 35 olivenolier er gode«, bragt på www.eb.dk den 25. marts 2017, og hvad agter ministeren at gøre ved problemet?
(Spm. nr. S 1049).
12) Til miljø- og fødevareministeren af:
Karin Gaardsted (S):
Synes ministeren, at det er tilfredsstillende, at Fødevarestyrelsen, som det fremgår af artiklen »Kun seks ud af 35 olivenolier er gode«, bragt på www.eb.dk den 25. marts 2017, ikke kan give påbud på madvarer, som er vurderet uegnet som menneskeføde, og at det er op til supermarkederne frivilligt at fjerne det, og hvad agter ministeren at gøre ved det?
(Spm. nr. S 1050).
13) Til børne- og socialministeren af:
Pernille Bendixen (DF):
Vil ministeren kommentere artiklen på TV2.dk af 17. april 2017 »Børnelæge advarer: Vi gør børn syge med stress« og forholde sig til, at børnelægen mener, at børn får stress i børnehaven på grund af mangel på pædagoger?
(Spm. nr. S 1069).
14) Til undervisningsministeren af:
Pernille Bendixen (DF):
Vil ministeren kommentere artiklen på TV2.dk af 17. april 2017 »Børnelæge advarer: Vi gør børn syge med stress«, hvor en børnelæge udtaler, at folkeskolereformen er skyld i, at børn og unge har stress?
(Spm. nr. S 1068).
15) Til undervisningsministeren af:
Annette Lind (S):
Mener ministeren fortsat, at skoledagen med flere timer, bevægelse og åben skole er en trussel mod det frivillige foreningsliv, selv om medlemstallene fra Danmarks Idrætsforbund ellers viser fremgang blandt børn og unge?
(Spm. nr. S 1078).
16) Til undervisningsministeren af:
Daniel Toft Jakobsen (S):
Hvad er ministerens holdning til, at der efter Folketingets Ombudsmands vurdering ikke foreligger bindende regler på privatskoleområdet om efterlevelse af FN´s børnekonventions artikel 12 om barnets ret til at blive hørt, samt at Ombudsmanden af den grund ikke har mulighed for at behandle sager, hvor en elev ikke er blevet inddraget i overensstemmelse med artikel 12?
(Spm. nr. S 1089).
17) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Christian Rabjerg Madsen (S):
Mener ministeren, at det er fordrende for samarbejdet med Folketinget, når ministeren bruger fejlagtige oplysninger som argument for ikke at implementere det vedtagne beslutningsforslag nr. B 165, der bl.a. skal bekæmpe illegal arbejdskraft i transportbranchen?
(Spm. nr. S 1094).
18) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Christian Rabjerg Madsen (S):
Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, hvis transportvirksomheder får lov til at oprette hvilepladser til udenlandske chauffører i industrikvarterer, som det bl.a. er beskrevet i JydskeVestkystens artikel »V og K vil lade udenlandske chauffører sove i industrikvarter«?
(Spm. nr. S 1096).
19) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Søren Egge Rasmussen (EL):
Hvorfor vil ministeren forringe bygningsreglementet og fratage handicappede og gangbesværede nem adgang til nye huse?
(Spm. nr. S 1095).
20) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Søren Egge Rasmussen (EL):
Vil ministeren tage initiativ til, at der opføres flere skæve boliger til at imødekomme behovet for boliger til det stigende antal hjemløse?
(Spm. nr. S 1097).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0