Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om regeringens planer om at hæve pensionsalderen.
Af Karsten Hønge (SF) m.fl.
(Anmeldelse 31.01.2017).
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om beskæftigelsen for personer med udenlandsk oprindelse i Danmark.
Af Marlene Harpsøe (DF) m.fl.
(Anmeldelse 31.01.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ændring af revisionsbestemmelse).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 06.12.2016. Betænkning 19.01.2017. 2. behandling 31.01.2017).
Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland. (Telefonforkyndelse, magtanvendelse i grønlandske anstalter samt tilhold, opholdsforbud og bortvisning m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 06.12.2016. Betænkning 25.01.2017. 2. behandling 31.01.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. (Nedsættelse af miljøbidrag).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 10.11.2016. 1. behandling 17.11.2016. Betænkning 18.01.2017. 2. behandling 26.01.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om hold af heste. (Ændring af opbindingsperiode for gruppeopstaldede heste, ændring af indretningsmæssige krav, ændring af krav om fold og adgang til fold og indførelse af undtagelse fra krav om håndtering af visse heste).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 27.10.2016. 1. behandling 11.11.2016. Betænkning 26.01.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg, lov om offentlige veje m.v. og lov om private fællesveje. (Hjælp til stemmeafgivning, valgret til Europa-Parlamentsvalg m.v. for personer med midlertidigt ophold i andre dele af riget, folkeafstemninger i henhold til særlig lov, ophængningstidspunkt for valgplakater m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 14.10.2016. Betænkning 19.01.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse. (Befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer ved foretagelse af borgerlige vielser og målretning af Statsforvaltningens udvælgelse af tilsynssager).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 29.11.2016. Betænkning 26.01.2017).
Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016.
Af finansministeren (Kristian Jensen).
(Fremsættelse 26.01.2017).
Forslag til lov om videnskabelig uredelighed m.v.
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 25.01.2017).
Forslag til lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond.
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 25.01.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse. (Nye muligheder for visse anlæg og indretninger på klitfredede arealer og inden for strandbeskyttelseslinjen samt inden for sø- og åbeskyttelseslinjen).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 25.01.2017).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om og give tilladelse til forsøg med selvkørende motorkøretøjer).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 25.01.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om Amager Fælled.
Af Maria Reumert Gjerding (EL), Uffe Elbæk (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 19.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. (Modernisering af planloven, bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 25.01.2017).
PUNKT 1 OG 2 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0