Forslag til lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere.
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 18.04.2017. Betænkning 11.05.2017. 2. behandling 18.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Mellemkommunal refusion ved efterværn).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 18.04.2017. Betænkning 11.05.2017. 2. behandling 18.05.2017).
Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold.
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 04.04.2017. Betænkning 04.05.2017. 2. behandling 18.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-3 af 19.05.2017 til 3. behandling af børne- og socialministeren (Mai Mercado)).
Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægtefælleskifte m.v. og forskellige andre love. (Ændringer som følge af lov om ægtefællers økonomiske forhold).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 04.04.2017. Betænkning 04.05.2017. 2. behandling 18.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr. (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om obligatorisk hygiejnekursus for visse personer, der håndterer svin, m.v.).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 15.03.2017. 1. behandling 05.04.2017. Betænkning 10.05.2017. 2. behandling 18.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om Landdistriktsfonden. (Mulighed for at undtage støtteordninger med standardomkostninger fra tilbudslovens regler).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 23.03.2017. 1. behandling 05.04.2017. Betænkning 10.05.2017. 2. behandling 18.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om et dansk militært bidrag til NATO's fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen.
Af udenrigsministeren (Anders Samuelsen).
(Fremsættelse 20.04.2017. 1. behandling 02.05.2017. Betænkning 18.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af indfødsretsloven.
Af Christian Langballe (DF) m.fl.
(Fremsættelse 22.03.2017. 1. behandling 27.04.2017. Betænkning 18.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af asylansøgere ved grænsen.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 13.01.2017. 1. behandling 23.03.2017. Betænkning 09.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om kommunale og regionale valg.
Af Susanne Eilersen (DF), Jakob Sølvhøj (EL) og Kirsten Normann Andersen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 10.02.2017. 1. behandling 30.03.2017. Betænkning 04.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder, registreringsafgiftsloven, lov om kommunale borgerservicecentre og forskellige andre love. (Opfølgning på frikommuneforsøget 2012-2015).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll).
(Fremsættelse 22.03.2017. 1. behandling 30.03.2017. Betænkning 18.05.2017).
Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 26.04.2017. 1. behandling 04.05.2017. Betænkning 18.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov om Danske Spil A/S. (Liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddemål og væddemål på kapflyvning med brevduer samt indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 26.04.2017. 1. behandling 04.05.2017. Betænkning 18.05.2017).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om og give tilladelse til forsøg med selvkørende motorkøretøjer).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 25.01.2017. 1. behandling 02.02.2017. Betænkning 11.05.2017).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændring af sanktionerne for kørsel i THC-påvirket tilstand og af regler om alkolåse).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 22.02.2017. 1. behandling 14.03.2017. Betænkning 18.05.2017).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændring af sanktionerne på køre- og hviletidsområdet m.v.).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 15.03.2017. 1. behandling 30.03.2017. Betænkning 18.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Ændrede regler om meddelelse om ret til folkepension, opsat pension m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 28.02.2017. 1. behandling 21.03.2017. Betænkning 17.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 26.04.2017. 1. behandling 09.05.2017. Betænkning 17.05.2017).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om Bruxelles I-forordningen m.v. og forskellige andre love. (Ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 15.03.2017. 1. behandling 21.03.2017. Betænkning 11.05.2017).
Statsministerens redegørelse om rigsfællesskabet 2017.
(Anmeldelse 07.04.2017. Redegørelse givet 07.04.2017. Meddelelse om forhandling 07.04.2017).
Forespørgsel til statsministeren om rigsfællesskabet.
Af Marcus Knuth (V), Karin Gaardsted (S), Henrik Brodersen (DF), Christian Juhl (EL), Carsten Bach (LA), Roger Matthisen (ALT), Martin Lidegaard (RV), Karsten Hønge (SF), Merete Scheelsbeck (KF), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Magni Arge (T), Sjúrður Skaale (JF) og Aleqa Hammond (UFG) m.fl.
(Anmeldelse 09.05.2017. Fremme 11.05.2017).
Eventuel afstemning udsættes til mandag den 29. maj 2017.
Forespørgsel til statsministeren om en eventuel grønlandsk selvstændighed.
Af Søren Espersen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 16.12.2016. Fremme 19.12.2016).
Eventuel afstemning udsættes til mandag den 29. maj 2017.
Energi-, forsynings- og klimaministerens energipolitiske redegørelse 2017.
(Anmeldelse 03.05.2017. Redegørelse givet 03.05.2017. Meddelelse om forhandling 03.05.2017).
Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om fremtidige energipolitiske initiativer.
Af Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Thomas Danielsen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Ida Auken (RV), Pia Olsen Dyhr (SF) og Orla Østerby (KF).
(Anmeldelse 03.05.2017. Fremme 05.05.2017).
Eventuel afstemning udsættes til mandag den 29. maj 2017.
Forslag til folketingsbeslutning om synliggørelse af CO2-udledning fra biomasse i fjernvarmeforsyningen.
Af Søren Egge Rasmussen (EL) og Maria Reumert Gjerding (EL).
(Fremsættelse 22.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af skattefordele ved forældrekøbslejligheder.
Af Søren Egge Rasmussen (EL), Roger Matthisen (ALT) og Kirsten Normann Andersen (SF).
(Fremsættelse 31.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om lavere momssats for frugt og grønt.
Af René Gade (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 23.03.2017).
PUNKT 20 OG 21 BEHANDLES SAMMEN. PUNKT 23 OG 24 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0