L 147 Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
(Ændrede regler om meddelelse om ret til folkepension, opsat pension m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-02-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 21-03-2017
Betænkning afgivet 17-05-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 23-05-2017
3. behandlet, vedtaget 30-05-2017
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Med lovforslaget ophæves pligten til at sende meddelelse om ret til folkepension til borgerne, inden de pågældende når folkepensionsalderen. Herudover forbedres reglerne om opsat pension, således at der som en supplerende mulighed vil kunne ydes opsat pension med tilbagevirkende kraft til de personer, der har arbejdet i tilstrækkeligt omfang efter folkepensionsalderen og først ansøger om folkepension på et senere tidpunkt. Folkepension kan udbetales med tilbagevirkende kraft fra den 1. i måneden efter opnåelse af folkepensionsalderen, hvis ansøgning om folkepension er modtaget i Udbetaling Danmark senest den 10. i den femte måned efter opnåelse af folkepensionsalderen.

Endelig præciseres reglerne om den periodemæssige opgørelse af indtægtsgrundlaget og reglerne om omregning og efterregulering af pension.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 61 (DF, V, LA, RV, KF), imod stemte 51 (S (ved en fejl), EL, ALT, SF og 1 (LA)(ved en teknisk fejl)), hverken for eller imod stemte 0.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0