Fremsat: 23-10-2007

Forslag til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer. (Assisteret stofindtagelse i stofindtagelsesrum).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 28.01.2016. 1. behandling 11.02.2016. Betænkning 15.03.2016. 2. behandling 31.03.2016).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer. (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre registreringspligtige påhængskøretøjer, for traktorer og for motorredskaber).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 10.12.2015. Omtrykt. 1. behandling 15.01.2016. Betænkning 25.02.2016. Ændringsforslag nr. 5-9 af 14.03.2016 uden for betænkningen af Kim Christiansen (DF). 1. del af 2. behandling 17.03.2016. Tilføjelse til betænkning 31.03.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser). (Øget fleksibilitet i anvendelsen af retshjælpsordningen i børnebortførelsessager).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 13.01.2016. 1. behandling 22.01.2016. Betænkning 03.03.2016).
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 28.01.2016. 1. behandling 02.02.2016. Betænkning 17.03.2016. Ændringsforslag nr. 52 (underændringsforslag til ændringsforslag nr. 31) af 01.04.2016 uden for betænkningen af Lotte Rod (RV) og Jacob Mark (SF). Ændringsforslag nr. 53 uden for betænkningen af 04.04.2016 af Mattias Tesfaye (S), Jan E. Jørgensen (V), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Leif Mikkelsen (LA), Ulla Sandbæk (ALT), Lotte Rod (RV) og Jacob Mark (SF)).
Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 24.02.2016).
Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven. (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger og skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 30.03.2016).
Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og lov om spil. (Ændring af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, ændring af reglerne om udbetaling af eksportgodtgørelse, fastsættelse af brændstofforbruget for særlig store personbiler, nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 30.03.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 30.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om en nedslidningspensionsordning.
Af Karsten Hønge (SF) m.fl.
(Fremsættelse 01.03.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder. (Udvidelse af tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 30.03.2016).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0