Forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). (Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser).
Af forsvarsministeren (Peter Christensen).
(Fremsættelse 07.10.2015).
Forslag til lov om net- og informationssikkerhed.
Af forsvarsministeren (Peter Christensen).
(Fremsættelse 07.10.2015).
Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige område. (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 07.10.2015).
Forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Et nyt adoptionssystem m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 07.10.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Anmeldelse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 07.10.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om Energinet.dk. (Støtte til eksisterende naturgasfyrede industrielle kraft-varme-værker m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 07.10.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse spil. (Justering af gebyrskalaen for væddemål og onlinekasino, månedsafregning for væddemål og onlinekasino m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 07.10.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love. (Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater og ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 07.10.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 07.10.2015).
PUNKT 7 OG 8 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0