Forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Information og samtykke i forbindelse med behandling med assisteret reproduktion m.v.)
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 10.12.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Værdighedspolitikker for ældreplejen).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 20.01.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser). (Øget fleksibilitet i anvendelsen af retshjælpsordningen i børnebortførelsessager).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 13.01.2016).
Forespørgsel til social- og indenrigsministeren om forholdene for børn og unge i Grønland.
Af Søren Espersen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 11.11.2015. Omtrykt. Fremme 13.11.2015).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 26. januar 2016.
Forslag til lov om ændring af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner og retsplejeloven. (Ændring af betingelserne for retshjælp og indførelse af klageadgang til Procesbevillingsnævnet).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 16.12.2015).
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje med et barn under 15 år ved udnyttelse af fysisk eller psykisk overlegenhed og for falsk anklage).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 16.12.2015).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0