Fremsat: 23-10-2007

1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem af Folketinget Kirsten Brosbøl (S) og medlem af Folketinget Kaare Dybvad (S).
2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Godkendelse af stedfortrædere som midlertidige medlemmer af Folketinget.
Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Et Fælles Inddrivelsessystem).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 07.10.2015. 1. behandling 30.10.2015. Betænkning 05.11.2015. 2. behandling 10.11.2015).
Forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.
Af udenrigsministeren (Kristian Jensen).
(Fremsættelse 08.10.2015. 1. behandling 20.10.2015. Betænkning 06.11.2015. 2. behandling 10.11.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 10.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 21.10.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. (Ophævelse af revisionsbestemmelse).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 29.10.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af et realkreditinstitut for lån til ejerboliger og erhvervsejendomme i yderområder.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 08.10.2015).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0