Dokumenter Samling 2015-16 lovforslag L 87 Forhandling (2. behandling)
L 87 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.
(Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse m.v.).
Af: Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)
Udvalg: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

2. behandling

Det næste punkt på dagsordenen er:

7) 2. behandling af lovforslag nr. L 87:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse, m.v.).

Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 10.12.2015. 1. behandling 13.01.2016. Betænkning 19.01.2016).


10:06
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Det gør fru Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre. Værsgo.

10:07
Ordfører
Sofie Carsten Nielsen (RV)

Tak. Vi skal nu andenbehandle lovforslaget, som fortsat giver mulighed for at tage smykker og værdier fra flygtninge og udsætter familiesammenføringen til 3 år for en gruppe.

Grunden til, at jeg stiller mig op nu, er sådan set, at vi alligevel, selv om vi er lodret imod alle de ændringer, som det her lovforslag medfører, har sat vores lid til, at der dog var et flertal i Folketinget, der ville se på en lillebitte del af det, nemlig det, der handler om, at man i dag jo fortsat – heldigvis, og tak for det – giver mulighed for, at asylansøgere kan indkvarteres privat hos familie eller bekendte, bl.a. fordi det er billigere og bedre for flygtninge, hvis de har mulighed for det. Men det er fortsat sådan, at uledsagede mindreårige flygtninge skal blive på asylcenteret de første 6 måneder, også selv om de børn faktisk har mulighed for at blive indkvarteret privat hos en onkel, tante eller andet. Men det vil man ikke tillade i dag. I dag skal børn, uledsagede flygtningebørn, blive på asylcenteret i seks måneder, før de kan indkvarteres privat. Det giver da ingen mening, hvis de har en onkel udenfor, der gerne vil tage imod.

Jeg ville sådan håbe, at der var et flertal i Folketinget, der kunne se, at lige den her del ikke giver mening for nogen af os. I kan argumentere med alt det andet, men det her er børn, der er kommet her, de sidder på asylcenteret, de har mulighed for at blive indkvarteret privat hos familie, og det vil vi ikke tillade.

Skulle vi ikke bare tage lige præcis det lille ændringsforslag i hånden og vise, at nogen mening kan vi godt finde ud af at få det til at give, også her i Folketinget?

10:09
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Tak til ordføreren. Er der flere, der ønsker at udtale sig?

Da der ikke er flere, der ønsker at udtale sig, er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning.

10:09
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1, tiltrådt af udvalget?

Det er vedtaget.

Der stemmes om ændringsforslag nr. 2 af et mindretal (DF), og der kan stemmes.

Afstemningen er sluttet.

For stemte 23 (DF), imod stemte 87 (S, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), hverken for eller imod stemte 0.

Ændringsforslaget er forkastet.

Der stemmes om ændringsforslag nr. 3 af et mindretal (DF), og der kan stemmes.

Afstemningen er sluttet.

For stemte 22 (DF), imod stemte 87 (S, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), hverken for eller imod stemte 0.

Ændringsforslaget er forkastet.

Der stemmes om ændringsforslag nr. 4 af et mindretal (DF), og der kan stemmes.

Afstemningen er sluttet.

For stemte 22 (DF), imod stemte 87 (S, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), hverken for eller imod stemte 0.

Ændringsforslaget er forkastet.

Der stemmes om ændringsforslag nr. 5 af et mindretal (DF), og der kan stemmes.

Afstemningen er sluttet.

For stemte 22 (DF), imod stemte 86 (S, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), hverken for eller imod stemte 0.

Ændringsforslaget er forkastet.

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 6, tiltrådt af udvalget, eller om ændringsforslag nr. 7, tiltrådt af et flertal (S, DF, V, LA og KF)?

De er vedtaget.

Der stemmes om ændringsforslag nr. 8 af et mindretal (EL, Alt, RV og SF), og der kan stemmes.

Afstemningen er sluttet.

For stemte 23 (EL, ALT, RV og SF), imod stemte 86 (S, DF, V, LA, og KF), hverken for eller imod stemte 0.

Ændringsforslaget er forkastet.

Herefter er ændringsforslag nr. 9, stillet og tiltrådt af samme mindretal, bortfaldet.

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 10 og nr. 11, tiltrådt af udvalget?

De er vedtaget.

Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget.

Det er vedtaget.

Det næste punkt på dagsordenen er:

7) 2. behandling af lovforslag nr. L 87:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse, m.v.).

Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 10.12.2015. 1. behandling 13.01.2016. Betænkning 19.01.2016).


10:06
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Det gør fru Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre. Værsgo.

10:07
Ordfører
Sofie Carsten Nielsen (RV)

Tak. Vi skal nu andenbehandle lovforslaget, som fortsat giver mulighed for at tage smykker og værdier fra flygtninge og udsætter familiesammenføringen til 3 år for en gruppe.

Grunden til, at jeg stiller mig op nu, er sådan set, at vi alligevel, selv om vi er lodret imod alle de ændringer, som det her lovforslag medfører, har sat vores lid til, at der dog var et flertal i Folketinget, der ville se på en lillebitte del af det, nemlig det, der handler om, at man i dag jo fortsat – heldigvis, og tak for det – giver mulighed for, at asylansøgere kan indkvarteres privat hos familie eller bekendte, bl.a. fordi det er billigere og bedre for flygtninge, hvis de har mulighed for det. Men det er fortsat sådan, at uledsagede mindreårige flygtninge skal blive på asylcenteret de første 6 måneder, også selv om de børn faktisk har mulighed for at blive indkvarteret privat hos en onkel, tante eller andet. Men det vil man ikke tillade i dag. I dag skal børn, uledsagede flygtningebørn, blive på asylcenteret i seks måneder, før de kan indkvarteres privat. Det giver da ingen mening, hvis de har en onkel udenfor, der gerne vil tage imod.

Jeg ville sådan håbe, at der var et flertal i Folketinget, der kunne se, at lige den her del ikke giver mening for nogen af os. I kan argumentere med alt det andet, men det her er børn, der er kommet her, de sidder på asylcenteret, de har mulighed for at blive indkvarteret privat hos familie, og det vil vi ikke tillade.

Skulle vi ikke bare tage lige præcis det lille ændringsforslag i hånden og vise, at nogen mening kan vi godt finde ud af at få det til at give, også her i Folketinget?

10:09
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Tak til ordføreren. Er der flere, der ønsker at udtale sig?

Da der ikke er flere, der ønsker at udtale sig, er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning.

10:09
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1, tiltrådt af udvalget?

Det er vedtaget.

Der stemmes om ændringsforslag nr. 2 af et mindretal (DF), og der kan stemmes.

Afstemningen er sluttet.

For stemte 23 (DF), imod stemte 87 (S, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), hverken for eller imod stemte 0.

Ændringsforslaget er forkastet.

Der stemmes om ændringsforslag nr. 3 af et mindretal (DF), og der kan stemmes.

Afstemningen er sluttet.

For stemte 22 (DF), imod stemte 87 (S, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), hverken for eller imod stemte 0.

Ændringsforslaget er forkastet.

Der stemmes om ændringsforslag nr. 4 af et mindretal (DF), og der kan stemmes.

Afstemningen er sluttet.

For stemte 22 (DF), imod stemte 87 (S, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), hverken for eller imod stemte 0.

Ændringsforslaget er forkastet.

Der stemmes om ændringsforslag nr. 5 af et mindretal (DF), og der kan stemmes.

Afstemningen er sluttet.

For stemte 22 (DF), imod stemte 86 (S, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), hverken for eller imod stemte 0.

Ændringsforslaget er forkastet.

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 6, tiltrådt af udvalget, eller om ændringsforslag nr. 7, tiltrådt af et flertal (S, DF, V, LA og KF)?

De er vedtaget.

Der stemmes om ændringsforslag nr. 8 af et mindretal (EL, Alt, RV og SF), og der kan stemmes.

Afstemningen er sluttet.

For stemte 23 (EL, ALT, RV og SF), imod stemte 86 (S, DF, V, LA, og KF), hverken for eller imod stemte 0.

Ændringsforslaget er forkastet.

Herefter er ændringsforslag nr. 9, stillet og tiltrådt af samme mindretal, bortfaldet.

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 10 og nr. 11, tiltrådt af udvalget?

De er vedtaget.

Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget.

Det er vedtaget.

10:06
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
10:07
Ordfører
Sofie Carsten Nielsen (RV)
10:09
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
10:09
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)