Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om fremtidige energipolitiske initiativer.
Af Steen Gade (SF), Lars Christian Lilleholt (V), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Mikkel Dencker (DF), Rasmus Helveg Petersen (RV), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA) og Mike Legarth (KF).
(Anmeldelse 25.04.2013).
2) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Ida Auken (SF).
3) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser. (Forenkling af udlandsstipendieordningen, udlandsstudielån, ophævelse af bestemmelser om støtte til særlige kompetenceudvidende forløb m.v.).
Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 22.02.2013. Betænkning 16.04.2013. 2. behandling 25.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 29.04.2013 til 3. behandling af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard)).
Forslag til folketingsbeslutning om at øremærke 12 uger af barselsorloven til fædre.
Af Jørgen Arbo-Bæhr (EL) m.fl.
(Fremsættelse 30.11.2012. 1. behandling 07.02.2013. Betænkning 17.04.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. (Ændring af sammensætningen af bestyrelsen i LD, ATP, AES m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 04.04.2013. Betænkning 24.04.2013).
Forslag til lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Kroatien.
Af europaministeren (Nicolai Wammen).
(Fremsættelse 05.02.2013. 1. behandling 21.02.2013. Betænkning 19.04.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 20.03.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod efterforskning og indvinding af skifergas.
Af Per Clausen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 21.02.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om en international minimumsgrænse for selskabsskatteprocenten.
Af Nikolaj Villumsen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 04.04.2013).
Forespørgsel til finansministeren om satspuljens fremtidige finansiering.
Af Karin Nødgaard (DF) m.fl.
(Anmeldelse 02.04.2013. Fremme 04.04.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0