L 199 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi.
(Ændring af støtte til visse solcelleanlæg).
Af: Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard
Udvalg: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 20-03-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 30-04-2013
Betænkning afgivet 23-05-2013
2. behandlet/henvist til udvalg 28-05-2013
Tillægsbetænkning afgivet 30-05-2013
Tilføjelse til tillægsbetænkning afgivet 20-06-2013
3. behandlet, vedtaget 28-06-2013
Ministerområde:
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
Resumé:
Lovens formål er at begrænse udbygningen med store solcelleproduktionsanlæg, der ikke har som hovedformål at levere el til ejeren, og som det ikke var hensigten at støtte med den midlertidigt forhøjede støtte, der blev vedtaget med lov nr. 1390 af 23. december 2012 (L 86).

Loven udmønter en tillægsaftale af 19. marts 2013 til den politiske aftale af 15. november 2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg (VE-anlæg) og en supplerende aftale af 11. juni med allonge af 19. juni 2013.