Forespørgsel til justitsministeren og forsvarsministeren om brug af droner.
Af Marie Krarup (DF) m.fl.
(Anmeldelse 30.01.2013).
Forespørgsel til statsministeren om omfanget af regeringens svar på spørgsmål om storskalaloven. (Hasteforespørgsel).
Af Kristian Thulesen Dahl (DF) m.fl.
().
Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om tvang i psykiatrien.
Af Jane Heitmann (V) m.fl.
(Anmeldelse 16.01.2013. Fremme 18.01.2013. Forhandling 31.01.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 25 af Sophie Hæstorp Andersen (S), Mie Bergmann (RV), Özlem Sara Cekic (SF) og Stine Brix (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 24 af Jane Heitmann (V), Liselott Blixt (DF), Thyra Frank (LA) og Benedikte Kiær (KF)).
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Mere fleksible regler for befordringsgodtgørelse til Folketingets medlemmer).
Af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Camilla Hersom (RV) og Anne Baastrup (SF).
(Fremsættelse 13.12.2012. 1. behandling 18.01.2013. Betænkning 23.01.2013. 2. behandling 29.01.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse. (Omdannelse af Fornyelsesfonden til Markedsmodningsfonden m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 12.12.2012. 1. behandling 15.01.2013. Betænkning 31.01.2013).
Forslag til lov om indretning m.v. af visse produkter.
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 28.11.2012. 1. behandling 04.12.2012. Betænkning 23.01.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven, lov om sygedagpenge og barselloven. (Digital kommunikation om tilskudsordninger m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 30.01.2013).
Forslag til lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed. (Revisors uddannelse og certificering af revisorer i finansielle virksomheder m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 30.01.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om social service (Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 24.01.2013).
Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren og social- og integrationsministeren om kommunernes efterlevelse af love, regler og ankepraksis.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Anmeldelse 14.12.2012. Fremme 18.12.2012).
Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2012.
Af finansministeren (Bjarne Corydon).
(Fremsættelse 30.01.2013).
Forslag til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2013.
Af finansministeren (Bjarne Corydon).
(Fremsættelse 30.01.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0